Demokratene: Greta Irene Bye

Demokratenes førstekandidat i Vestfold, Greta Irene Bye, vil ha folkeavstemning om fylkessammenslåing. Hun vil også avskaffe bomringene.

Greta Bye

Greta Irene Bye er førstekandidat for Demokratene i Vestfold. Hun er 68 år gammel og bor i Hof.

Foto: privat

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trase gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Alle berørte parter bør sette seg ned og finne den beste løsningen for både pendlere og andre reisende.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– For Torp bør det finnes konkurransedyktige rammevilkår som gjør at flyplassen fremdeles får passasjervekst.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Her må folkeavstemning avgjøre om hvor folket vil høre til. Vi støtter de som er imot tvang.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Det bør bygges omkjøringsveier rundt byene og større tettsteder, slik at de som ikke har ærender der kan kjøre uten å måtte innom sentrum.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Det er flere viktige saker. Fjerning av bombetaling, sørge for at kreftpasienter får god og riktig behandling.