Disse er mest utsatt for stygge fall

PORSGRUNN (NRK) : Eldre med demens har dobbelt så stor risiko for å falle sammenlignet med andre jevnaldrende.

Demens

DOBBEL RISIKO FOR Å FALLE: Demente over 65 år har dobbelt så stor risiko for å falle sammenlignet med andre eldre uten demens.

Foto: DAVID BECUS / PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

Arne Andersen er på vei inn på St. Hansåsen sykehjem i Porsgrunn. Her i fjerde etasje, bor kona som har fått demens. Hun har vært her ett års tid, og 81-åringen er nesten daglig på besøk hos henne. Det siste året har Andersen fått flere telefoner fra sykehjemmet etter at kona har falt, og to ganger har hun brukket lårhalsen.

– Hun hadde klatret over sengehesten som var satt opp, nettopp for at hun ikke skulle falle. Det skjedde i oktober i fjor, og hun pådro seg lårhalsbrudd. I april i år var hun på opptrening. Hun gikk i gangen med rullator uten tilsyn. Hun fikk overbalanse, falt og fikk et lårhalsbrudd for andre gang.

Han er ikke alene om å oppleve dette. Eldre over 65 år med demens har dobbelt så stor risiko for å falle som andre over 65. Skadene som oppstår kan være så fatale at de forkorter livet til pasienten. Det viser forskning ved Oslo universitetssykehus.

Les også:

Arne Andersen

Arne Andersen opplevde at hans demente kone pådro seg to lårhalsbrudd på kort tid ved et sykehjem i Porsgrunn.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– For dårlig bemanning

Andersen er glad for den jobben de ansatte gjør, men han mener det er for dårlig bemanning i eldreomsorgen og ved sykehjemmet. Han føler også at oppfølging etter brudd kunne vært bedre, og at noen kunne unngått fall ved å ha flere ansatte som kunne følge pasientene.

– Det er sårt, og jeg føler nesten like mye med de ansatte som med min kone når jeg ser hvordan de springer og jobber for å ha kontroll på alle pasientene.

Virksomhetsleder ved St. Hansåsen sykehjem, Kari Oland, sier bemanningen er ganske bra og bedre ved andre sykehjem som de kan sammenligne seg med.

– Situasjonen kan oppleves slik for den enkelte, og noen kan mene at det burde vært en ansatt der hele tiden for å passe på. Det har vi ikke mulighet til. Likevel er vi alltid to ansatte tilstede for sju pasienter ved en slik avdeling, sier hun.

Demens dobler risikoen for å falle

Maria Krogseth

Forsker Maria Krogseth sier eldre mennesker får dårligere koordinasjon, men demens dobler risikoen for å falle.

Foto: Privat

Maria Krogseth er forsker ved Oslo Universitetssykehus og og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge. Hun anslår at 70 000 nordmenn har demens i dag. Eldre mennesker får dårligere koordinasjon, men demens dobler risikoen for å falle.

Det kan være helt fatalt. Å pådra seg et hoftebrudd for eksempel er en veldig alvorlig hendelse. Vi vet at over 20 prosent dør ett år etter et hoftebrudd.

Ifølge Krogseth vil antall nordmenn med demens trolig være doblet innen år 2050 på grunn av økt levealder

For Arne Andersen er hvert besøk hos kona følelsesladet.

– Hun er like glad hver gang jeg kommer. Når jeg skal dra ønsker jeg ikke min verste fiende å være flue på veggen. Det er tungt, sier han stille.