Dement og alene uten toalett og bad

Birgit Råmunddal er svært bekymret over moren sin, som bor i et hus fra 1600-tallet uten do og vann. – Dette er en hån mot politikernes verdighetsgaranti, tordner daglig leder i Seniorsaken, Tore Henning Larsen.

Birgit Råmunddal og moren Ingrid Sveinson

Birgit Råmunddal (t.v.) er bekymret over at moren, Ingrid Sveinson, må fortsette å bo alene i det gamle huset i Gransherad.

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

Larsen er opprørt over tilbudet Notodden kommune gir en dement og syk kvinne på 88 år.

Ingrid Sveinson bor alene i et hus fra 1600 tallet, med vedovn og toalettbøtte i stua. Bad og toalett finnes ikke i huset.

Ingrid Sveinson

Do-stolen har fått plass i hjørnet i stua, ved siden av vedovnen som skal holde den gamle kvinnen varm gjennom vinteren.

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

For noen uker siden fant sønnen moren forkommen på gulvet. Dagen etter fant datteren henne i samme situasjon.

– En av gangene tror de at hun har ligget på gulvet i minst 15 timer. På sykehuset ble det ikke konstatert noe brudd, men der fant de at hun lider av både det ene og det andre, sier datteren Birgit Råmunddal.

– Går på nervene løs

Likevel kunne kommunen verken tilby sykehjemsplass eller avlastningsplass. Derimot får hun nå besøk av hjemmesykepleien fire ganger om dagen, og hun får middagsmat fra sykehjemmet.

Men hun er alene om natten.

– Hun er så dement at hun ikke husker det som skjedde for noen få minutter siden. Hun tusler rundt om natta, og noen ganger går hun også utendørs når vi andre sover, sier datteren.

– Det går på nervene løs. Vi vet aldri hvilken tilstand hun er i når vi kommer, sier Birgit Råmunddal, som bor i Kongsberg.

Ingrid Sveinson selv synes imidlertid ikke at det er noe hast å komme på gamlehjemmet, nå som hun har fått dobøtte inne.

Kan glemme å fyre

Foreløpig er det ikke snø 600 meter over havet i Gransherad, der 88-åringen bor i sitt gamle, lafta hus.

– Men når vinteren setter inn, er vi avhengige av at noen i grenda kan brøyte, slik at hjemmehjelpen kommer fram. Vi vet aldri om hun husker å fyre, eller hvordan hun omgås ilden, sier datteren.

Kommunelegen er ikke i tvil om at kvinnen er kvalifisert for en omsorgsplass, men kommunen har så langt ikke kunnet si noe om når hun kan få plass: Kanskje blir det om noen måneder, kanskje kan det gå år.

Video Tore Henning Larsen

Tore Henning Larsen i Seniorsaken tordner mot regjeringens verdighetsgaranti.

Foto: NRK

Gladnyheten kom

– Helt uakseptabel. Vi har en høyesterettsdom som sier at økonomiske argumenter ikke kan frita kommunen fra plikten til å gi nødvendig helsehjelp. Det nytter altså ikke å skylde på at flere står i kø for å få sykehjemsplass, sier Tore Henning Larsen i Seniorsaken.

Da NRK tok opp saken mandag, lovet helse- og omsorgssjef Anne Grete Rønningdalen i Notodden kommune at de tirsdag vil se på saken til den 88 år gamle kvinnen fra Gransherad.

Og tirsdag fikk familien gladnyheten. Kommunen tilbyr nå 88-åringen omsorgsleilighet i Gransherad bygdeheim. Den blir ledig i løpet av uka.