– Arkitekter er kyniske og selvopptatte

Det hevder komiteen som går inn for gjenoppbygging av nedbrente Østre Porsgrunn kirke.

Østre Porsgrunn kirke i brann

Det var mange som tok det tungt at Østre Porsgrunn kirke brant ned natt til 11. april 2011. Nå skal en ny kirke bygges, men det strides om hvordan den nye kirken skal være og hvor mye det skal koste.

Foto: Per Eirik Hekkelstrand / Scanpix

– Arkitekter ser ikke på en kirkebrann som et tap, men som en mulighet til å markere seg, oppnå anerkjennelse blant kolleger og få innbringende oppdrag.

Dette skrev komiteen for gjenoppføring av Østre Porsgrunn kirke i et leserinnlegg. De jobber for å bygge opp igjen kirka slik den var før den brant ned for snart tre år siden.

– Dette er en direkte kommentar til det som stod i deres eget fagblad, sier Audun Engh i komiteen.

Han reagerer sterkt på det han karakteriserer som en nedrakking av en rekonstruksjon av den gamle kirken.

– Dette viser en kynisk holdning, hvor det å få tegne en ny kirke er en viktig drivkraft, sier Engh.

– Veldig generaliserende

Arkitekt og departementets rådgiver for nye kirkebygg, Ove Morten Berge, mener kritikken fra Engh er for voldsom.

– Dette innlegget er skrevet i forbindelse med en debatt, og representerer ikke alle arkitekters syn. Den har ingenting med Norske arkitekters landsforbund sin offisielle holdning å gjøre, sier han.

Han mener det blir veldig generaliserende å mene at alle arkitekter kun tenker på selvrealisering når det kommer til kirkebygg.

– Men på en annen side så er det en veldig spennende utfordring for en arkitekt å tegne et kirkebygg, sier Berge.

Engh mener også at arkitektene villeder publikum ved å fremstille det slik at det ikke går an å bygge opp den gamle kirken.

– Istedenfor at fagfolk viser fram valgmulighetene de har fremmer man kun denne arkitektkonkurransen som vil gi en kirke styrt av den smaken som en jury har, som er en trendy-arkitektur, sier han.

– Kan ikke konkurrere

Han mener byggene ikke kan konkurrere i konkurranse, for da er det slik at rekonstruksjon er utelukket. Dette mener Berge ikke er tilfelle.

– Det er ikke vårt ønske å fremme en arkitektkonkurranse som et middel for å få et nytt bygg. Jeg ser på konkurransen som en mulighet til å få fram flere alternativer slik at man vet hva man eventuelt velger bort. Jeg mener en arkitektkonkurranse er eneste mulighet dersom vi skal få fram alternativer. Og jeg syns det er ganske på kanten å mene at man er uærlig dersom man sier det, sier Berge.