Debatt om jernbane

– Det må lages bråk, sier ansvarlig redaktør i Tønsbergs Blad. – Det er viktig at vi roer oss ned i jernbanesaken, sier NHOs Kristin Saga.

Begge togtrasealternativene som er presentert for Tønsberg har skapt sterke reaksjoner.

UENIGE: TB-redaktør Sigmund Kydland og NHOs Kristin Saga møttes til debatt hos NRK Vestfold torsdag.

Begge togtrasealternativene som er presentert for Tønsberg har skapt sterke reaksjoner.

Deler av sentrum og flere hus på Nøtterøy kan måtte vike for ny jernbane. Alternativt blir verneverdig områder berørt.

«Bane Nors planer kan ødelegge store deler av det Tønsberg vi kjenner, for at reisetiden med tog til Larvik blir tre minutter kortere. Hva er det som skjer? Og hvorfor ber politikere og NHO-sjefer oss sitte stille?».

Slik begynner en kommentar i Tønsbergs Blad skrevet av avisas egen redaktør, Sigmund Kydland. Han møter regiondirektør i NHO, Kristin Saga, til debatt.