De skal møte tøff virkelighet

Opptakskravene til politihøgskolen er fysisk og psykisk tøffe. I tillegg møter politifolk mange etiske dilemmaer.

Politistudenter

Politistudentene får mange etiske dilemmaer å bryne seg på når de kommer i tjeneste.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Og etikk er tema på programmet til studentene ved Politihøgskolen i Stavern denne uka. Ett av innslagene var ved Rolf Arne Sætre som var en av de fem første som ble satt til å etterforske Christoffer-saken en februardag i 2005 . Hans innlegg om hvordan dette foregikk ble møtt med applaus.

– Veldig interessant, sa en student.

– Det står respekt av det han forteller, sier en annen.

Fart og spenning

Politiet møter folk når de er i den dypeste krise, eller når de bare er fulle eller sinte. Etikk er våpenet som skal ruste dem til dette møtet, sier politioverbetjent Erik Werge Bøyesen som er ansvarlig for opplegget.

– Noe av det første vi kommer inn på er rett og slett rettferdighet. Så beveger vi oss inn i mer profesjonell yrkesetikk.

Handler om modenhet

– Tror du studentene er helt forberedt på møtet med menneskene og ikke bare fart og spenning?

– Det er nok veldig forskjellig. Noen studenter er 20 år når de begynner her. Andre er kanskje 25–35 år gamle. De har opplevd mye mer og er mer modne.

For yrkesetikk er en modningssak, mener han. Noen tar det med en gang, mens det for andre tar litt mer tid før de skjønner viktigheten av det.

– Og noen skjønner kanskje hvor viktig yrkesetikk er først når de kommer ut og begynner å jobbe.

Må tilpasse seg

Det er vanskeligere å være politi i dag enn for bare noen år siden. Siden samfunnet har endret seg, må politiskolen tilpasse seg, sier Werge Bøyesen.

– Det er gitt mer plass til refleksjon og ikke så mye fasitløsninger. Vi kan komme med en del kunnskap, og så må man finne ut av det selv.