Datatilsynet sjekker sykehus

Sykehuset har så dårlige journalrutiner at Datatilsynet kobles inn.

Sykehusseng
Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Etter tips fra pasientombudet i Vestfold skal Datatilsynet kontrollere sykehusets rutiner rundt journalbehandling.

Sykehuset innrømmer selv at journalbehandlingen ikke er god nok slik den er i dag.

- Vi er ikke fornøyd, og vi har jobbet lenge for å få endringer på dette, sier fagdirektør ved sykehuset, Halvdan Aas.

Ikke godt nok system

Aass håper nå at Datatilsynets gjennomgang vil avsløre manglene ved det systemet sykehuset bruker i dag. En av dem som skal utføre kontroll ved sykehuset er overingeniør i Datatilsynet, Helge Veum.

- Sykehuset har ikke fått på plass et godt nok journalsystem, og for mange har tilgang på informasjon om pasientene, sier han.

- Betyr det at uvedkommende lett kan skaffe seg pasientinformasjon?

- Ja, det betyr det, og det alvorlige er jo at dette ikke har blitt godt nok ivaretatt.

Mye feil

Sykehusene har sensitiv informasjon om hver enkelt pasient i journalene på helseforetaket, og Datatilsynet finner ofte feil og mangler rundt behandling av journalene.

- Dessverre gjør vi det. Vi har også hatt kontroller som vi har gjennomført med helsetilsynene i fylkene og Statens Helsetilsyn. Der har vi sett på hvordan de styrer tilgangen internt i helseforetakene, og vi har funnet store mangler, sier Veum.

Selv om Sykehuset i Vestfold er klar over at de har problemer med internbehandlingen av personaljournalene, så er de ikke negative til at Datatilsynet kommer for å kontrollere. Og de mener selv de har løsningen på problemet.

- Løsningen er et nytt system, men det er også ting som kan gjøres i mellomtiden, sier fagdirektør Halvdan Aas.