800 skoler bruker omstridt mobbeundersøkelse

Datatilsynet forbyr kommune å bruke undersøkelsen fordi elevene blir bedt om å navngi mobbere.

Spørsmål fra mobbeundersøkelsen Spekter

KONKRETE SPØRSMÅL: Målet med spørreskjemaet er å få oversikt over miljøet i klassen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Etter at foreldre i Arendal klaget elevundersøkelsen Spekter inn til Datatilsynet, har kommunen fått forbud mot å bruke den.

Undersøkelsen er ikke anonym. Elever på grunnskolen blir bedt om å svare på spørsmål der andre elever i klassen skal navngis.

Svarene skrives inn i et dataprogram, og lagres hos Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

Bekymret for elevene

Datatilsynet mener Arendal kommunes bruk av undersøkelsen er i strid med kravet til personvern. Klagerne er blant annet bekymret for at barn kan bli stilt i et ufortjent dårlig lys eller fremstå som bedre enn andre.

Janne Stang Dahl

REGELBRUDD: Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, sier at Arendal kommune har brutt reglene.

Foto: Ilja C. Hendel / Datatilsynet

– Vi reagerer på at man kan oppgi navnet til mobberne eller dem som mobbes i et skjema som ikke er anonymt, sier kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.

Hun er også skeptisk til et åpent spørsmål der elevene blir bedt om å fortelle hva som helst om hvordan de har det i klassen.

– Skolen har ingen kontroll på hva som skrives her. Det kan være sensitive opplysninger om mobbing, seksuell orientering og så videre.

Brukes over hele landet

Nesten 800 skoler i alle landets fylker har innført undersøkelsen. Likevel er det bare Arendal som har fått forbud mot å bruke den.

– Det er klagen mot Arendal kommune vi har vurdert. Vi ber andre kommuner lese vedtaket nøye, og vurdere behandlingen de selv er ansvarlige for, sier Dahl.

Flere av kommunene som hadde planlagt å bruke undersøkelsen i høst har foreløpig lagt den på vent. Blant dem er Tønsberg og Horten.

– Vi må være sikre på at vi ikke tråkker over noen personverngrenser, sier skolesjef i Horten, Nina Henriksen.

Har slettet svarene

Arendal kommune har fulgt Datatilsynets vedtak.

– Vi har stengt undersøkelsen, og dataene er slettet, sier kommunalsjef Roar Aaserud.

– Kommer dere til å klage på vedtaket?

– Det har vi ikke bestemt ennå. Men vi kommer nok uansett til å gi et tilsvar til Datatilsynet, sier Aasrud.

Han mener at mobbearbeidet blir vanskeligere uten undersøkelsen.

Spørsmål fra elevundersøkelsen Spekter

PERSONLIG: Slik ser papirversjonen av undersøkelsen ut. Nå stilles de samme spørsmålene i en dataversjon.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Håper saken går videre

Det er Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som har laget undersøkelsen.

– Vi er opptatt av personvern, og ønsker en diskusjon om temaet velkommen, sier senterleder Dag Jostein Nordaker.

– Men vi opplever det bekymringsfullt at det ser ut til å være så mange begrensninger for å kunne arbeide for barns beste.

Nordaker sier at han kjenner til at Datatilsynets vedtak blir påklaget. Han håper at saken blir behandlet i Personvernnemnda.

– Blir personvernet godt nok ivaretatt?

– Vi mener det. Det er skjulte mekanismer i spill i skoleklasser. Læreren trenger derfor informasjon fra elevene for å få oversikt over hvordan de selv opplever klassemiljøet. Da må en kunne spørre hvem som gjør hva.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Slik er livet til en syke

Slik lever vi: Sykepleier