Mangefull undervisning

Elever ved videregående skole mister undervisning på grunn av svineinfluensaen.

Søve videregående skole

Elevene Heidi Høglund, Adrian Bråstad og fungerende rektor Aud Bakka liker ikke at de mister undervisning.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Søve videregående skole har stengt grisefjøset for undervisning.

Årsaken er faren for at grisene kan bli smittet av svineinfluensa, sier Aud Bakka, kontorsjef og internatansvarlig.

Desinfeksjon i fjøs

Alle som skal inn i fjøset må desinfisere seg i dette fotbadet.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Grisefjøset ble stengt fra skolestart i høst.

Må være nøye

- Først må vi tråkke oppi der. Det er desinfeksjonsmiddel for fottøy, og det må vi uansett bruke, forklarer elevene.

Det er bare røkterne som får slippe inn i det aller helligste, nemlig grisefjøset. Elevene får fortsatt slippe inn i avdelinga til kuene og sauene, etter å ha desinfisert fottøyet nøye.

- Det blir veldig mye saueklipping og melking, fordi vi ikke har noe annet å gjøre, sier Adrian Bråstad.

Må utsette undervisning

Han går på landbruk i 2.klasse, og er en av dem som har mistet store deler av den praktiske undervisningen.

- Det er mye jeg må huske på hvis det går for lang tid fra jeg har jobbet med griser. Hvis man skal ha gård, er det vanlig med griser. Får man ikke denne delen av undervisningen, må man ta det opp senere, sier Bråstad.

Aud Bakka sier at elevene mister en stor del av undervisningen.

- Det praktiske er en viktig del av husdyrundervisningen. Men vi får håpe at epidemien gir seg, så vi får ta det igjen. Enn så lenge må vi konsentrere oss om de andre dyra.

Søve videregående skole

Søve videregående skole.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Må stenge

Det får store konsekvenser for elevene ved Søve vidergående skole, dersom det bryter ut svineinfluensa ved skolen.

Så langt har de få tilfeller med mistanke om svineinfluensa, og bare en elev har fått bekrefta sykdommen.

Dersom dette sprer seg, må internatet ved skolen stenge, og elevene må flytte hjem.

Les: 109 av 309 elever influensasyke