Hopp til innhold

Dansker må punge ut etter ulovlig kveitefisking

De danske trålerne skal ha dratt inn enorme verdier i Norge gjennom flere år. Norske sportsfiskere mener bøtene på 25.000 kroner er pinlig lave.

Oppdatering: I den første artikkelen stod det at trålerne er bøtelagt for å ha fisket over 1500 tonn. Det riktige tallet er drøye 1500 kilo.

De to danske fiskefartøyene «Carpe Diem» og «Tove Kajgaard» har fått 25.000 kroner i bot for ulovlig fiske av kveite i norsk økonomisk sone.

Begge trålerne får i tillegg inndratt verdier de har tjent på det ulovlige fisket.

Dette er miljøkrim og det ser vi alvorlig på. Kriminalitet skal ikke lønne seg, sier politiadvokat Fanny Paus.

Til sammen har de to trålerne fått inndratt 189.000 kroner etter å ha fisket over 1500 kilo kveite.

Les også: La ut disse bildene – nekter for at de fisker etter fredet kveite

Kveitefangst
Kveitefangst

Ulovlig fangst

Det var i løpet av vinteren i 2021–2022 at Kystvakten fikk flere tips om mulig ulovlig fiske i norsk økonomisk sone.

Meldingene gikk ut på at danske trålere drev med kveitefangst i januar. Dette til tross for at kveita med tilhold sør for 62° nord, på norsk side, er fredet fra 20. desember til 31. mars.

Sportsfisker Lars Christian Holte fra Siljan synes det er bra at danskene blir straffet. Han er en av flere fiskere i Norge som har engasjert seg mot det ulovlige kveitefisket.

– Det er bra de fikk bøter, men en bot på 25.000 kroner er pinlig lavt. De har dratt inn enorme verdier i Norge gjennom flere år.

Politiet mener bøtenivået er riktig, ifølge politiadvokat Paus.

Holte tror inndragelse av verdier svir mer enn bøter.

– Totalt sett er det en ordenlig smekk på labben. Jeg tviler på at de vil gjøre det igjen sier, sier Holte.

Han er opptatt av at viktig gytefisk får leve i fred.

– Vi håper på mer fisk som kan være til glede for alle. Både yrkesfiskere og hobbyfiskere, sier han.

25 tonn

Fisket skal blant annet ha skjedd på utsiden av Jomfruland i Kragerø.

Dansk Facebook-post om kveitefiske
Den 18. januar postet Tove Kajgaards kolleger om bord i Carpe -Diem Facebook-bilder, der fiskerne forteller om godt kveitefiske «i denne uge».
Posisjonsdata fra Kystverket viser at fiskerne var i norsk økonomisk sone i dagene før bildene ble publisert.
Resten av den samme uka beveget de seg utelukkende mellom svensk og norsk sone. Begge steder er kveita fredet på vinterstid, men danske trålere kan fiske kveite uten å bli straffet på svensk side.

Etter at Kystvakten ble tipset om mulig ulovlig fiske, bordet norske myndigheter til sammen fem danske trålere til havs i Skagerak. Det ga håndfaste resultater.

Kystvakten registrerte totalt 25 tonn med det de mener var ulovlig fisket kveite om bord i de danske fartøyene.

4,7 tonn av dette var beviselig fanget på norsk side i løpet av fredningsperioden vinteren 2021–2022.

Dokumentasjonen ble oversendt til politiet, som nå er ferdige med etterforskningen av saken.

Fiskerioffiser Jonny Høgset hos kystvakten sier det er viktig å følge med på fisket. Mer enn fem prosent av alle kontrollene fører til en anmeldelse.

– Ulovlig fiske ødelegger for konkurransen på sjøen, sier Høgset.

En del dreide seg om bifangst, men Kystvakten avslørte også flere tilfeller av såkalt direktefangst.

I februar sa Høgset til NRK at 80–90 prosent av fangsten bestod av kveite.

– Det er veldig alvorlig.

Fiskerne selv skal ha opplyst at de ikke var klar over forbudet, ifølge Høgset.

Fisket i god tro

Lars Kajgaard er eier av fiskeribedriften «Tove Kajgaard». Erik Vinther Poulsen er direktør for selskapet som eier tråleren «Carpe Diem».

De skriver i en e-post til NRK at de har fisket i god tro.

– I 12 år har vi og flere danske fiskebåter fisket etter kveitefiske i Norge, som vi ikke visste var fredet fra 20. desember til 31. mars. Da de kun er fredet i norske farvann, og ikke i dansk og EU farvann.

De hevder at de alltid har fulgt reglene og innrapportert til norske myndigheter.

– De har alltid visst hva vi har fanget hver dag. Gjennom 12 år har vi flere ganger hatt besøk av de norske fiskerimyndigheter. De har aldri påpekt eller nevnt at vi har fisket ulovlig, skriver de.

– Det kommer derfor meget uventende at vi i norske og danske medier blir hengt ut for ulovlig kveitefiske i norsk farvann av sportsfiskere og grønne organisasjoner.

– Vi blir trakassert, samt de legger overvåkningen av vårt fiskeri opp på sosiale medier.

Kajgaard og Poulsen skriver videre at Danmarks fiskeriforening har vært bekjent med deres fiske av kveite i Norge.

– Vi aksepterer boten og at vi har gjort noe ulovlig gjeldende norsk lovgivning. Vi vil gjerne fremheve at vi har fisket i god tro.