Hopp til innhold

Christoffers mor dømt til fengsel

Moren til Christoffer Gjerstad Kihle er i Tønsberg tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for medvirkning til vold.

Christoffer Gjerstad Kihle

Christoffer Gjerstad Kihle ble funnet død i sengen sin hjemme i Kodal. Han ble bare åtte år.

Foto: Privat

I dommen fra Tønsberg tingrett som ble forkynt for moren tirsdag dømmes hun til fengsel i to år og seks måneder, hvorav 120 dager gjøres ubetinget og resten gjøres betinget med en prøvetid på to år.

– Jeg registrerer at tingretten i alt vesentlig er enig med påtalemyndigheten i bevisvurderingene. Når det gjelder straffeutmåling så registrerer jeg at tingretten har et annet syn knyttet til de allmennpreventive hensyn og har gitt en noe strengere straff en jeg påstod, sier aktor politiinspektør Kjetil Baustad Egelie til NRK.no

Han tar for øvrig dommen til etterretning og har ingen ytterligere kommentar.

Vurderer å anke

Morens forsvarer Thomas Randby sier til NRK.no at han ikke ønsker å kommentere innholdet i dommen mot sin klient. Randby sier han nå skal gå gjennom dommen sammen med sin klient og diskutere om den skal ankes.

Det er sju år siden åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle ble funnet død i sengen sin i Kodal i Vestfold, og tre år siden Christoffers stefar ble dømt til åtte års fengsel for å ha mishandlet ham til døde.

I tingretten i Tønsberg før påske nektet hun for at hun hadde noe med volden å gjøre. Moren er tiltalt for medvirkning til vold og legemsbeskadigelse med døden til følge. Den 37 år gamle moren nektet straffskyld da rettssaken mot henne startet i midten av mars.

Hun er også sammen med stefaren dømt til å å betale 250. 000 kroner i erstatning til Christoffers biologiske far. De to må også betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning til den biologiske faren som stefaren ble idømt å betale

Artikkelen fortsetter under bildet.

Christoffer Gjerstad Kihle

Moren til Christoffer må sone i fengsel for medvirkning til vold.

Foto: Petter Melsom / NRK

– Hvem vil velge bort barnet sitt?

Aktor mente i retten at moren til Christoffer burde dømmes til to og et halvt år betinget fengsel fordi hun har gjort seg skyldig i passiv medvirkning til at sønnen ble skadet slik at han døde i februar 2005. Forsvareren mente hun burde frifinnes.

– Det har vært hevdet at moren har valgt bort gutten sin. Hvem i denne rettssalen vil velge bort barnet sitt? spurte forsvareren. Svaret er ingen, sa han. Hun har altså ikke forstått hva som har skjedd med sønnen, sa forsvarer for moren, Thomas Randby i sin sluttprosedyre i Tønsberg tingrett.

Allmennpreventive hensyn kommer inn med stor tyngde i en sak som denne, slås det fast i dommen:

«Som mor med omsorgsansvar hadde tiltalte plikt til å gripe inn når hun ble klar over at Christoffer ble utsatt for vold fra stefar. Det er hennes manglende inngripen som har ført til at Christoffer ble mishandlet til døde.»

Psykolog testet Christoffers mor

Åtteåringens mor har gjennomgått utallige tester sammen med psykolog, hvor det blant annet ble utført flere IQ-tester.

Psykologen har testet henne for måten hun fungerer på i den daglige adferd, kort fortalt hvordan hun er i stand til å ta vare på sine barn.

Christoffers mor har fått to barn med Christoffers stefar, men er fratatt begge av barnevernet. Dette skyldes ikke mistanke om vold eller mishandling, men barnevernets bekymring for manglende evner til å ha omsorgen for barna.

– Dette er relevant i forhold til hva hun forsto rundt det som skjedde med Christoffer, sa Randby da rettssaken startet.