Bystyremøte om E18-kryss i Skien

Ordførar Hedda Foss Five innkallar til ekstraordinært bystyremøte i Skien den 18. oktober om forslaget til reguleringsplan for E18 gjennom Porsgrunn, skriv TA. Rådmannen i Skien meiner at forslaget ikkje er den beste løysinga for å kople E18 til eksisterande vegnett i Grenland, fordi løysingane for kryss er for dårlege.

Ole Magnus Stensrud og Hedda Foss Five
Foto: Anne Lognvik / NRK