Byggesaksleder bygde ulovlig

Færder kommunen finner verken søknad eller tillatelse til et uthus som ble reist på eiendommen tidligere eid av byggesaksleder i gamle Tjøme kommune, Harald Svendsen, i følge Tønsbergs Blad. Kommunen krever dispensasjon da det ikke er tillatt å oppføre tiltak foran byggegrensen mot sjøen. Kommunen vil ha tilbakemelding fra Svendsen innen 1. september.