Hopp til innhold

Bybane i Grenland vurderes

En bybane kan hindre trafikkaos på vegene i Grenland i åra som kommer. Det mener ei prosjektgruppe satt ned av Skien og Porsgrunn kommuner.

Av:

Richard Aune

/

Else Jorunn Saga

Biltrafikken øker, og vegmyndighetene mener at det er nødvendig å bygge nye veger for flere milliarder kroner.

Prosjektgruppa mener at fylkeskommunen og Grenlands-kommunene bør satse på en bybane.

Starter lavt

- Alle overganger fra individuelle reiser til kollektive tilbud, vil begrense biltrafikken. Utgangspunktet for kolletivreiser i Grenland er lavt, sier kommunalsjef i Porsgrunn Tore Kildal.

Biltrafikken øker og om fem til ti år vil det være være kaotiske tilstander på veiene i Grenland store deler av dagen, dersom ikke noe gjøres.

Store investeringer

Vegvesenet mener at det er behov for å ruste opp vegnettet med både tunneler og firefelts vei mellom Porsgrunn og Skien. Kostnaden er over to milliarder kroner.

Men en bybane kan være et alternativ til den enorme satsinga på vei.

En bane i skytteltrafikk mellom Skien og Brevik med en rekke stoppesteder, vil koste en brøkdel av den planlagte satsinga på veg.

Se på Oslo

Vegvesenet mener det er nødvendig med en ny runde med bompenger eller vegprising, og penger fra bilistene kan brukes til bybanen, mener Kildal.

- Det har for eksempel vært en del av opplegget i Oslo i lang tid, sier Kildal.

Lyd og video

  • Hør saken om bybane. Reporter Richard Aune.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark