Hopp til innhold

Kun 17% av kreftpasientene fikk behandling innen fristen

Men nå lover Sykehuset i Vestfold å skjerpe seg etter fristbrudd.

Brystkreftsenteret

Hvert år behandler Sykehuset i Vestfold mellom 120 og 150 pasienter med brystkreft.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Tall fra Helsedirektoratet viser at sykehuset, i månedene mai til august, ikke lykkes med å få iverksatt behandling innen fristen.

I gjennomsnitt ventet hver pasient 26 dager fra henvisning til behandlingen var i gang.

– Vi er skuffet over at vi ikke klarte å levere bedre disse månedene, det må jeg innrømme, sier klinikksjef ved klinikk medisinsk diagnostikk, Berit Grønning Nielsen.

Les også: Tidlig røyking gir brystkreftfare

Har økt bemanningen

Berit Grønning Nielsen

Klinikksjef ved Klinikk medisinsk diagnostikk, Berit Grønning Nielsen, beklager at ikke de ikke har klart å overholde fristen på 20 dager.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Det er et mål om at 80 prosent av pasientene med brystkreft, samt lungekreft eller tykktarmskreft, skal ha startet behandling innen 20 dager etter at sykehuset mottar henvisning.

– Vi har jobbet for å få det til, etter at de nye fristene ble satt sommeren 2012. Etter at vi så de dårlige tallene tidligere i år, har vi blant annet har økt bemanningen, sier Nielsen.

Hun hevder også at de har endret prosedyrer, styrket alle fagområder innenfor diagnostikk, og at de har ansatt nye radiografer og kontorpersonell, samt styrket bemanningen på brystsenteret med radiologer.

Tallene for september og oktober viser at det allerede har effekt, for gjennomsnittlig ventetid for oktober var på under 20 dager.

– Men for å løse oppgavene framover, trenger vi i hvert fall én kirurg til, legger Nielsen til.

Pasientene klager ikke

Til tross for at pasientene har ventet for lenge, er det få klager. Nielsen og kollega Mette Amundsen, som er kreftsykepleier og pasientkoordinator for brystkreft, sier pasientene oftere synes de får rask behandling enn at det tar lang tid.

Mette Amundsen

Mette Amundsen, som er pasientkoordinator og kreftsykepleier ved Brystsenteret, sier at alle pasienter blir godt ivaretatt.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

– Mange blir overrasket over at de får booket operasjon i løpet av to uker, sier Amundsen.

Hun har ikke snakket med pasienter som er fortvilet over å ha måttet vente noe lenger enn de 20 dagene, men ser ikke bort ifra at noen kanskje har reagert på det.

Samtidig understreker hun at det ikke er medisinsk uforsvarlig å la pasientene vente over 20 dager.

– Selv om ikke fristen alltid blir overholdt, så behandles pasientene alltid innenfor den tiden som er medisinsk forsvarlig, sier Amundsen.

Besøksleder ved brystsenteret og tidligere brystkreftrammet, Randi Sjulstad Jahnsen, har heller ikke snakket med pasienter som har reagert på at ventetiden har vært lang.

– Jeg har i likhet med Mette inntrykk av at pasientene heller opplever ventetiden som kort, sier Jahnsen.

For henne var situasjonen en ganske annen for 17 år siden, da hun fikk diagnosen.

– Jeg ventet i to måneder, og det var lenge å gå å tenke og grue seg til operasjon, så det er godt ventetiden er mye kortere i dag, sier Jahnsen.

Mål om å holde fristen

Klinikksjefen ser optimistisk på neste år. Hun håper tallene for november og desember også viser den fremgangen de har sett de to siste månedene.

– Målet vårt er jo å overholde fristen, så nå håper jeg vi klarer å levere like godt fremover, avslutter Nielsen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark