Brukte skole som ulovlig fyllmasse

Gamle Granly skole ble brukt til å fylle opp eiendom. – Ikke lov, sier kommunen.

Granly skole i Horten

Granly skole åpnet i 1897. I 2015 ble hele skolen revet ned, og de rene betongmassene skulle gjenbrukes på plassen.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Betongmasser fra gamle Granly skole er brukt som fyllmasser på et næringsområde.

– Denne eiendommen er ikke godkjent som deponi, sier fagsjef i byggesak i Horten kommune, Grethe Kværnstuen.

Godkjent mottak

Da gamle Granly skole i Horten ble revet, krevde kommunen at deler av bygningsavfallet skulle leveres til godkjent mottak. De rene betongmassene skulle gjenbrukes på plassen.

Horten kommune ble tipset om å gjøre en befaring i Sandeveien, da det var gjennomført deponering av betongavfall på eiendommen. Kværnstuen forteller at oppfyllingen i Sandeveien er stoppet.

Gjenbruk

Kommunen har sendt et brev til kjøperen Odd Heiberg AS om en redegjørelse for utførte arbeider.

Heiberg innrømmer at han har brukt betongmasser fra gamle Granly skole, men var ikke klar over at det ikke var lov til å bruke massene på eiendommen i Sandeveien.

– Jeg har lagt massene der med tanke på gjenbruk, sier Heiberg, og legger til at de nok har gjort en liten feil siden dette tydeligvis skulle søkes om for å få det godkjent.

– Så hvis det ikke blir godkjent, blir det bare levert til Lindum i Tønsberg, det er ikke verre enn det, tilføyer han.

Brukt til annet formål

Det var Øst-Riv AS som utførte rivningsarbeidet, og videreførte massene til Odd Heiberg AS under forutsetning om at firmaet hentet massene selv og brukte de på godkjent deponi. Markeds- og utviklingsdirektør i Hent AS, Knut Alstad, forteller at Heiberg skulle bruke massene på vegbygging, noe som er en godkjent deponiform av denne typen masser.

Heiberg forteller at han har brukt de rene betongmassene til pukking og grusing for avretting til parkeringsplasser i Sandeveien næringspark.