Brukollaps kan koste 100 millioner kroner

Arbeidet med å bygge opp igjen Skjeggestadbru ved Holmestrand kan koste over 100 millioner kroner, mener bransjen.

Skjeggestad bru.

STENGT: E18 er stengt i begge retninger.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det er foreløpig uvisst om den 230 meter lange brua må rives for deretter å bygges opp igjen.

I bransjen anslås det imidlertid at riving og bygging av en ny bru vil komme på over 100 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Det er foreløpig ikke klart om riving er eneste løsning. Årsaken til leirraset som førte til at brua sviktet, er ennå ikke fastslått.

– Vi venter på en avklaring om årsaksforholdene. Det er for tidlig å si hvorfor brua kollapset, sier administrerende direktør Ole-Petter Thunes i rådgivningsselskapet Rambøll til Dagens Næringsliv.

Rambøll overtok selskapet som for nesten 20 år siden arbeidet for Statens vegvesen i forbindelse med byggingen av Skjeggestad bru.

Avdelingsleder i Statens vegvesen, Ingunn Foss, sier de foreløpig ikke har en oversikt over kostnadene.

– Vi må først finne ut av hvor store skader det er, hvor store stabiliseringsarbeider som må til og eventuelt om det er skader på begge bruene, sier hun til NRK.

Etterforsker

Politiet etterforsker imidlertid om skaden har sammenheng med gravearbeid som hadde pågått i flere dager like ved brua som står i et område med mye kvikkleire.

Føreren av en bulldoser og grunneieren ble avhørt av politiet mandag kveld.

– Det er opprettet en undersøkelsessak, men det er for tidlig å si om det er aktuelt med noen videre etterforskning, sier Ulf Malm, politistasjonsjef i Holmestrand, til NRK.

– Det er for tidlig å si om Vegdirektoratet vil fremme eventuelle erstatningskrav etter brukollapsen. Først vil vi finne ut hva som har skjedd og hvordan trafikkutviklingen i området skal håndteres. Vi er opptatt av å få trafikken tilbake på strekningen så fort som det er forsvarlig mulig. Det vil ta tid. På et senere tidspunkt vil diskusjoner om ansvar behandles, sier kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i Vegdirektoratet til Dagens Næringsliv.