Ny app skal gi rask hjelp til mobbeofre

Under Bruk hue-kampanjen på Bugården skole i Sandefjord i dag sto lanseringen av en ny app sentralt.

"Bruk hue"-kampanjen med App

Dette er den nye Appen som ble lansert i dag.

Foto: Per Foss / NRK

Appen skal hjelpe mobbeofre til å få rask hjelp, men er også et sted hvor man kan støtte kampen mot mobbing.

Strenge regler

Bjørk og Embla Eriksen var to av elevene ved Bugården skole som ble overrasket over hvor strenge regler det faktisk er på nettet. Det er denne ubevisstheten hos barn og unge kampanjen Bruk hue ønsker å gjøre noe med.

Embla og Bjørk Eriksen

Bjørk og Embla Eriksen var ikke klar over alle reglene på nettet.

Foto: Per Foss / NRK

Målet er å bevisstgjøre barn og unge på digital mobbing for å bekjempe hets og hatefulle ytringer på nett og mobil.

– Jeg visste blant annet ikke at man måtte ha godkjenning av alle på bildet før man legger det ut, forteller Embla.

Kan ende med politisak

Elevene så film og ble fortalt eksempler på hvordan spredning av intime bilder kan få fatale følger. Og hvordan litt kødd og ufine kommentar kan ende med politisak og straff.

– Jeg var ikke klar over at banneord på nettet var så alvorlig, sa Embla.

Nådd over 120 000 norske skolebarn

Siden de begynte i 2009 har Bruk hue-kampanjen besøkt 400 skoler og nådd ut til 120 000 norske skolebarn og 22 000 voksne. Generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, forteller at lanseringen av appen Bruk hue sto sentralt under dagens foredrag.

– Appen kan man laste ned gratis. Her kan man gå inn hvis du føler at du har det vanskelig, eller du kan vise at du tar avstand og bryr deg, forteller Havnelid.

Norges største kampanje


Bruk hue-kampanjen er Norges største kampanje mot digital mobbing, og er et samarbeid med Telenor, Røde Kors v/Kors på halsen, Barnevakten og Medietilsynet.


Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen har selv opplevd å bli trakassert på nettet og ser fordelen av å kunne nå ut til unge gjennom en ny app.

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen har selv opplevd å bli trakassert på nettet.

Foto: Per Foss / NRK

– Voksne er ikke vokst opp med denne teknologien og reagerer derfor feil i møte med problemene. Det er derfor viktig at det er hjelp å få, og appen er til fin hjelp når barn og unge ikke vil gå til foreldrene sine, sa Thorkildsen.

Hun fortalte videre om sterke reaksjoner i salen da foredragsholderen fortalte om konsekvenser som fengsel og bot på flere hundre tusen for å mobbe andre digitalt.

Lært mye


Kampanjen gjør barn og unge mer bevisst på personvernet på nettet og hvor store konsekvenser det man legger ut kan få, enten det gjelder hatefulle uttrykk eller personlig informasjon. Bjørk og Embla Eriksen skal trå mer varsomt når de nå skal ferdes rundt på nettet.

– Ja, jeg skal hvert fall være mer forsiktig. Jeg ble litt redd når jeg hørte hva som kan skje hvis man bare legger ut et telefonnummer, sa Embla.

– Ja, bare et telefonnummer, så visste de alt, det var tankevekkende, la Bjørk til.