Bru og turistattraksjon reiser seg

Det durer, dunker og rumler døgnet rundt. Farrisbrua reiser seg og er allerede en attraksjon.

Farrisbrua slik den blir

Slik skal Farrisbrua se ut når den er ferdig.

Foto: Knut Vedeld Hovde / Statens vegvesen

Flyfoto over Farrisbrua under bygging

Slik ser det ut nå. Dagens E18 går tvers gjennom anlegget.

Foto: Knut Vedeld Hovde / Statens vegvesen

I en bue rundt Farrisvannet i Larvik og langs Bøkeskogen går E18. For reisende på veien har de utsikt til et av de mest spesielle broprosjekter i Norge noensinne.

Brua blir en 570 m lang skråstagbru som krysser Farris ved Farriseidet, og inngår i veiprosjektet «E18 Bommestad-Sky», og er forventet å åpne i 2017. Tyske Bilfinger skal bygge Farrisbrua for 718 millioner kroner.

– Man blir jo stolt av å være med på et så stort prosjekt. Nå gjenstår det å se om vi får det til, og det håper vi jo da, ler prosjektleder Jørn Rinde i Statens vegvesen.

Kommer for å se

Jørn Rinde viser fram de store rørene som skal bli stolper

Jørn Rinde viser fram de store rørene som skal bli stolper.

Foto: Helena Rønning

Bedrifter, lag, skoler, kommunefolk, fagfolk, konsulenter – det er mange som passer på å komme inn på en omvisning når Statens vegvesen bygger en bru som skal bli et blikkfang. Men det er faglig sett mest spennende det som skjer under bakken.

Ennå er det lenge til stagene som skal rage 70 meter opp i lufta blir synlige.

Digre søyler skal ned i bakken.

80 meter lange rør av stål skal ned i bakken.

Foto: Helena Rønning

Stålrør dunkes ned i bakken. Inntil 80 meter ned for å nå fast grunn. Så graves jorda ut av rørene og erstattes med armeringsjern og betong. Dette er nytt i Norge og uvanlig i verden.

– Vi må legge til rette for det når vi driver med så store prosjekter – mange vil se og lære, sier Rinde.

Han innrømmer at et så stort prosjekt selvsagt må lage noe bråk.

– Omgivelsene her er lite grann plaget av støy. Og det er ikke mulig å gjennomføre dette prosjektet her uten at det merkes i nærområdene. Det blir litt ulemper, men så blir det veldig bra etterpå, forteller Rinde.

Fra bro til tunnel

Lager tunnel og bro for E18 forbi Larvik

Maskinen går natt og dag for å bli ferdig.

Foto: Helena Rønning / NRK

Brua skal være nesten gjennomsiktig i det den passerer Farrisvannet. Der skal utsikten nytes. Farrisvannet er en av de viktigste vannkildene på Østlandet. Derfor er det lagt ut duk som fanger slam, jord, støv og annet som renner ut i vannet i anleggsperioden.

Når alt er klart går veien i en bue over vannet, for så å forsvinne under bakken. – Det blir miljøtunnel forbi Bøkeskogen, sier Rinde. Videre nordover lages nå en dypt liggende tunnel. Først når man kommer til Lågen blir det utsikt igjen.

Farta skal bli 110 kilometer i timen hele veien, så det spørs om man rekker å se så mye.