Brøt regelverket i reservasjonssaken

Statens helsetilsyn mener at praksisen til kommunelegene i Bø i Telemark, som reserverte seg mot å sette inn spiral og henvise til abort, var i strid med regelverket.

Bø Legekontor

Legene i Bø brøt reglene i reservasjonssaken. Det har Statens helsetilsyn konkludert med.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Det kommer frem etter at Helsetilsynet har vurdert de såkalte reservasjonssakene.

Det er nå laget nye regler, og Helsetilsynet krever at legene innretter seg etter dette.

Mange av landets kommuner sa nei til reservasjonsretten da saken stormet som verst i fjor.

Helseminister Bent Høie (H) sendte i juni 2014 ut forslag om å fjerne henvisningsplikten for fastleger ut på høring. Forslagene om reservasjonsmulighet skapte mye politisk turbulens, og før dette hadde flere leger nektet å henvise kvinner til abort.

Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase er ikke overrasket over at Helsetilsynet har vurdert reservasjonslegenes praksis som ulovlig.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Samme konklusjonen overalt

Nå har Helsetilsynet avgjort at alle legene som har reservert seg, brøt loven.
Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase sier han ikke er overrasket over avgjørelsen til Helsetilsynet.

Han oversendte sakene med reservasjonslegene flere steder i fylket, til Helsetilsynet for vurdering.

– De har behandlet både sakene fra Telemark og fra andre steder i landet og har de samme konklusjonene overalt. De presiserer at slik reservasjon er i strid med lov og forskrift, sier Aase.

Må melde til Helsetilsynet

Ingen av reservasjonslegene får noen bøter eller andre reaksjoner, men Helsetilsynet konkluderer med at det ikke er noen anledning for fastleger å reservere seg mot helsetjenester av samvittighetsgrunner.

Tilsynet legger ansvaret for at fastlegene gir den behandlinga de skal, på kommunene.

Det blir nå opp til kommunene å gi melding til Helsetilsynet om hvordan de innretter seg for at pasientene, i framtiden, ikke skal møte leger som reserverer seg mot behandling.