Brenner i to bygg

Brannen i Bøgata har spredd seg. Det brenner nå i to bygg. – Det er ikke kontroll på brannen i bygningene, som er et kombinert nærings- og leilighetsbygg. (Foto: Mikkel Aanderaa).