Breivik får studere i fengselet

Terrordømte Anders Behring Breivik får låne bøkene han trenger til å studere statsvitenskap i fengselet i Skien. – Han får de samme rettighetene som andre innsatte, sier lederen i fengselet.

Skien fengsel og Breivik

Det vil bli tilrettelagt slik at Anders Behring Breivik kan studere i fengselet.

Foto: Henning Tveito/NRK/Afp

– Alle som sitter i fengselet her i Skien har en rett til å gå på skole, eller til sysselsetting i form av arbeid, sier fengselsleder Karl Gustav Knutsen i Telemark fengsel avdeling Skien.

– Uproblematisk

Han forteller at Breivik nå skal ha en samtale med skolen.

– Han har trolig en plan for hva han ønsker å studere, og det vil etter beste evne bli tilrettelagt for at han kan gjennomføre disse studiene.

– Er dette uproblematisk?

– Ja, det er helt uproblematisk. Det blir for ham, som for andre innsatte. Den eneste forskjellen er at han må studere på cellen sin. Han må altså studere alene.

– Hvordan blir dette tilrettelagt?

– Han får et arbeidsrom hvor han kan lese de bøkene han trenger å lese.

– Vil han få undervisning?

– Han vil få en tilrettelegging og en veiledning i hvordan han skal gå frem, sier Knutsen.

– Riktig

Breivik ønsker å studere statsvitenskap i fengselet.

Breiviks forsvarer, Vibeke Hein Bæra, mener det er en riktig beslutning at man nå gir massedrapsmannen rett til å studere.

– Det er viktig at vi som nasjon i kriminalomsorgens regi tilrettelegger for et innhold i en soning. Det er et viktig prinsipp, også når det gjelder Anders Behring Breivik, sier Bæra.

Hun legger til at hun skjønner at dette kan være vanskelig for mange å akseptere, men at det er viktig å tenke på at lovene vi har i Norge skal være like for alle.