Brant i kontakten

Hadde ikke beboeren vært hjemme, kunne dette endt med brann i huset, sier brannvesenet.

Brann i kontakten

Det ble svartsvidd i kontakten bak sofaen, men beboeren hindret at det utviklet seg til brann.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

For personen i boligen kjente lukt og oppdaget at det freste og røyk fra en kontakt bak sofaen. Støpselet til en varmeovn ble trukket ut, men lysbuen opphørte ikke og sikringen gikk heller ikke, skriver Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på sin Facebook-side.

– Hadde ikke leietakeren vært hjemme, kunne dette ha endt med brann. Vedkommende flytta da sofaen unna kontakten og ringte klokelig 110, sier underbrannmester Ivar Paulsen.

Lurt å sjekke elektrisk anlegg

Lysbue oppstår når elektrisk strøm klarer å vandre gjennom lufta mellom to strømførende kull- eller metallstifter. Temperaturen i en lysbue kan bli på flere tusen grader og oppstår ofte i slitte holdere til skruesikringer i gamle sikringsskap, eller dårlig tilskrudde koblingsklemmer.

Dessverre er det ofte slik at sikringene ikke automatisk går når dette fenomenet oppstår, skriver VIB og anbefaler derfor at det tas en gjennomgang av husets elektriske anlegg. I det minste bør man sjekke alle kontakter og støpsler for svimerker.