Brann i halmpresse

Det brenner i en halmpresse ved Håvundvegen i Skien. Nødetatene er på vei til stedet. Brannen skal ha spredd seg noe utover et jorde.