Hopp til innhold

Bra med søkelys på eldreomsorg

Det er bra at det blir sett fokus på forholda i norsk eldreomsorg. Det seier Randi Askjer, som er fylkesleiar i Norsk Sjukepleiarforbund.

Ein sjukeheim i Larvik blir brukt som døme i ein ny episode av NRK-programmet Brennpunkt som er publisert i dag.

Askjer seier at det er eit felles ansvar å sørgje for at pasientar får god nok behandling.