– Bør spørre oftere om alkoholforbruk

Lederen i Telemark legeforening mener at legene bør spørre om pasientenes alkoholvaner oftere enn de gjør i dag.

Alkohol halvliter øl

Overlege mener legene bør spørre om alkoholvaner slik de gjør med blodtrykk, blodsukker, røyking og kolesterol.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Overlege ved Trasoppklinikken, Asle Enger, foreslår i dag at legene skal spørre pasientene om deres alkoholforbruk. Det setter Rikke Raknes, ved Borgestadklinikken i Skien, pris på.

– Alkohol er en av de store folkehelseproblem vi har i dag, og det betyr at vi må finne måter å håndtere det på og snakke om det, sier Raknes.

Rikke Raknes

Rikke Raknes ved Borgestadklinikken setter pris på at legene ønsker å snakke med folk om deres alkoholbruker.

Foto: NRK

Men hun har også full forståelse for at enkelte syns dette er over grensa for hva legen skal spørre om.

– Sånn er det vel alltid? Det var reaksjoner da legen begynte å spørre om røyk, nå er det blitt helt vanlig å ta opp.

– Få bort fordommene

Raknes mener at en av de viktigste utfordringen er å få gjort noe med alle fordommene knyttet til alkoholmisbruk.

– Alkoholproblemer er veldig tabubelagt, og folk har fremdeles veldig mange tradisjonelle forestillinger om hvem som er alkoholikere eller drikker for mye.

Leder i Telemark legeforening, Tor Severinsen, tror det er viktig at legene tar opp dette oftere og med omfattende.

Statistikken viser at fem til ti prosent av alle voksne i Norge har et alkoholproblem. Severinsen mener likevel ikke at spørsmål om alkohol bør være et fast punkt hver gang man besøker legen.

– Men det bør være det på konstellasjoner hvor det er mistanke om høyt alkoholforbruk og i samtaler hvor man skal få en oversikt over pasientens situasjon.

Dårlig tid

Severinsen sier han ved flere anledninger tar opp disse spørsmålene med sine pasienter, og tror ikke emnet er tabubelagt blant hans kollegaer. Han tror tidspress er en av årsakene til at leger ikke snakker så ofte om pasientenes alkoholvaner.

Tor Severinsen

Leder i Telemark legeforening, Tor Severinsen, tror legene kan være for fokuser på det konkrete problemet til pasienten.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi burde spørre oftere om dette. Legene er nok mest opptatt av det konkrete problemet pasienten kommer med.

Overlege Asle Enger har foreslått at det bør ligge et spørreskjema på venteværelse. Severinsen er ikke fremmed for den ideen.

– Mistenker enhver pasient

Folk på Hovenga-senteret i Porsgrunn er delte når det gjelder spørsmål knytta til alkohol.

– Det har jeg ikke sansen for i det hele tatt, skal alle som drikker alkohol plutselig ha et problem med det da? Da mistenkeliggjør man alle.

– Det syns jeg er helt greit, særlig nå som vi går mot jul og vi vet hvor mange barn som får det tiden ødelagt på grunn av foreldres forbruk.

– Legene kan jo ikke overvåke alle sammen.