Bør konfirmasjonsalderen senkes?

Konfirmasjonsalderen bør settes ned til 12 år, mener prest på Teie. Nei, sier biskopen.

Konfirmaner
Foto: Berit Keilen / Scanpix

Harald Kaasa Hammer er prest i Teie kirke på Nøtterøy. Han mener 12-åringene er roligere og at det er lettere å få til en dialog med modne barn enn umodne ungdommer på 15.

Hammer mener det er rart at kirken har lagt konfirmasjonen til en så rotete alder som 14-15 år.

- Da vil jeg heller at de skal være over pubertetsalderen, for noe av tanken med konfirmasjon er jo at man skal trå inn i de voksne rekker, sier biskop Laila Riksaasen Dahl.

Hun er enig med Teie-presten i at konfirmasjonen er lagt til en vanskelig alder.

- Jeg har vært ungdomsskolelærer, jeg vet at den alderen de er i når de konfirmeres, det er den vanskeligste alderen, så man kan jo spørre hvorfor vi gjør det sånn, sier Dahl.

Men å la 12-åringer stå til konfirmasjon, det er ikke et godt alternativ, mener biskopen.

Hva mener du?

I fredagens formiddagssending Østafjells spurte vi lytterne hva de mener. Her er noen av reaksjonene:

"Barnebarnet mitt som er norsk-italiener, ble konfirmert i Italia for noen år siden. Der er konfirmasjonsalderen 10 år" - lytter, Østafjells

"Enig med biskopen, ungdommene bør være eldre når de blir konfirmert. Blir de bare ett år eldre, så skjønner de mer av hva som foregår" - Svein Mæle, Horten

"Konfirmasjonalderen bør være som den er, minst 15 år. Jeg menerr ungdommene må være mer voksne enn 12 år, da har de litt mer forstand for det som skjer." - kvinne, Sigdal

"Jeg syns det er et horribelt forslag. Å senke en allerede for lav konfirmasjonsalder, er helt på trynet, for å si det på godt norsk. Jeg ser kun en hensikt med dette her, det er å få "hjernevasket" flere mindreårige til å være med i et kirkelig fellesskap. 16 år bør være et minimum. " - Henning Meier Vold, Hurum.