Nå skal bøndene få en tryggere hverdag

SKIEN (NRK): Flere bønder rundt i landet tester nå ut en ny, mobil trygghetsalarm. Alarmen skal forhindre flere ulykker i landbruket.

Marit Nordskog i fjøset med trygghetsalarm

TRYGG I HVERDAGEN: Bonde på Hoppestad i Skien, Marit Nordhov, føler hun nå har en tryggere hverdag i fjøset med trygghetsalarm.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg går med denne alarmen hele tiden. Jeg synes det er så trygt etter ulykken som skjedde, sier skiensbonde Marit Nordhov.

Prøveprosjektet med mobile trygghetsalarmer for bønder er et initiativ fra Bondekvinnelaget.

Flere bønder landet rundt prøver nå ut alarmen, og bonden i Skien er en av de første.

Bevisstløs

Marit Nordhov ville gjerne hatt en trygghetsalarm den gang ulykken i fjøset skjedde.

– Jeg skulle inn til ei ku som nylig hadde født kalver. Planen var at jeg skulle ta kalven inn i en annen bås, men da jeg gikk inn til kua ble den irritert og ville beskytte kalven sin. Dermed ble jeg klemt mellom båsen og en grind, og besvimte.

Jeg fikk ikke kontakt med noen da dette skjedde, og ble liggende bevisstløs i båsen, forteller Nordhov.

Bonde Marit Nordskog jobber i fjøset

Bonden kan få kontakt med alarmsentralen 24 timer i dørgnet kun ved å trykke på knappen på alarmen dersom ulykken er ute.

Foto: Anne Lognvik / NRK

En ekstra trygghet

Nordhov sier hun føler seg mer trygg i jobben sin nå enn tidligere når hun går med alarmen.

Den har toveis tale, GPS-sporing, alarm om vedkommende faller og gir også beskjed dersom den har lite batteri eller er i et område utenfor dekning.

Alle beskjeder går via Alarmsentralen Telemark.

– Om det skulle skje noe trykker jeg på knappen på alarmen. Da ringer Alarmsentralen meg opp, og ser om de får kontakt med meg.

I 2018 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket, viser Arbeidstilsynets statistikk. Alle ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.

Tre av de omkomne var over 67 år, og alle var menn. Jordbrukssektoren er den næringa der flest omkommer på jobb, sett i forhold til antall sysselsatte.

Bondelaget positive

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier de er positive til prøveprosjektet.

Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag vil følge med på bruken av trygghetsalarmer på bønder.

Foto: Norges Bondelag

– Dette kan være et bra tiltak. Vi må likevel avveie om dette skaper reell trygghet, og om det vil fungere. Det er for tidlig å si. I utgangspunktet er vi positive til å prøve dette ut, sier han.

Bonde Marit Nordhov trykker på knappen på alarmen. Få sekunder etterpå ringer det. Det er alarmsentralen som tar kontakt for å høre om alt står bra til med bonden i Skien.

– Alarmen testes nå ut flere steder i landet, og til forskjell fra den gamle alarmen så kan denne brukes ute av folk som jobber alene. Det gir en ekstra trygghet. Bøndene er også en helt ny brukergruppe for denne alarmen, sier Heidi Sivertsen ved Alarmsentralen i Skien.

Marit Nordskog med trygghetsalarmen på utendørs

Marit Nordskog sier hun nå går en ny og ikke minst trygg sommer i møte.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Trygg sommer i møte

Bonde Marit Nordhov på Hoppestad i Skien sier hun nå går en trygg sommer i møte – med en trygghetsalarm hengende rundt halsen.

– Det kan være skummelt å jobbe med så store dyr som vi gjør. Det kan hele tiden oppstå farlige situasjoner, og denne alarmen gjør meg trygg i hverdagen.

I februar ble en stor spørreundersøkelse om ulykker i landbruket avsluttet. Da hadde 12.400 bønder svart. Svarene fra undersøkelsen blir nå analysert og sammenstilt.

Resultatene gir et viktig grunnlag for det videre arbeid med HMS i landbruket. Samarbeidsgruppa for HMS i landbruket, som består av Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, står bak undersøkelsen.