Gjemt bak et ror i ti døgn: – Vi har vært bekymret for blindpassasjerer lenge

Norges Rederiforbund sier blindpassasjerer er et stadig tilbakevendende problem for skipsfarten i store deler av verden.

Blindpassasjerer

TI DØGN BAK ET ROR: Blindpassasjerene ble oppdaget ved ankomst til Las Palmas.

Foto: Privat

I helgen kunne NRK fortelle om de fire mennene fra Nigeria, som overlevde ti døgn bak et ror på det norskeide skipet Champion Pula.

Blindpassasjerene ble oppdaget ved ankomst til Las Palmas, men fikk etter mye om og men bli med videre til Herøya i Porsgrunn.

Der ble de overlevert til politiet den 17. oktober i år.

Søndag skjedde det også en ny hendelse med et skip som kom fra samme havn i Nigeria.

Britiske spesialstyrker fra militæret tok seg om bord i oljetankskipet «Nave Andromeda», da blindpassasjerer skal ha kommet med trusler mot mannskapet etter at de ble oppdaget.

Vil ta kontakt med flere kyststater

Norges Rederiforbund er bekymret.

– Vi kommer til å minne alle kyststater om deres ansvar og plikter. Det er helt uakseptabelt å seile rundt i verden med blindpassasjerer om bord. For begge parter, sier John Hammersmark.

John Hammersmark, Direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.

John Hammersmark, direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.

Foto: Ylva Seiff Berge / Forsvarets Forum

Han er direktør for sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund.

Hammersmark synes det er vanskelig å si om aktiviteten har vært økende, men frykter det kan være mørketall.

– Vi får ikke melding om alle situasjonene hos oss. Vi har ingen rapporteringsfunksjon. Jeg antar at det her foreligger en grad av mørketall, som gjør at problemet heller er større enn det vi antar.

Vanskelig situasjon for skipene

Blindpassasjerer er svært utfordrende å håndtere om bord, sier Hammersmark.

– Skip som dette er ikke egnet til å ivareta mennesker utover det normale mannskapet.

Mange steder er det også krevende for skipene å hindre blindpassasjerer i å ta seg om bord.

– I en del havner er det mulig å få hjelp til å gjøre slike ting. Det er en del kyststater i verden som sliter med korrupsjon og kriminalitet.

På størrelse med to «Amerika-kofferter»

Styreleder og majoritetsaksjonær i Champion Tankers, Karl L. Kvalheim, eier skipet Champion Pula.

Han forteller at det lille hulrommet bak roret på de enorme skipene er helt usikret, og fylles raskt med vann i uvær.

Majoritetsaksjonær i Champion Tankers, Karl L. Kvalheim.

Karl L. Kvalheim, styreleder og majoritetsaksjonær i Champion Tankers.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

– Det er omtrent som to store amerikakofferter. Det er det volumet vi snakker om, sier Kvalheim.

Selv kjenner han bare til to konkrete tilfeller der folk har holdt seg skjult bak roret på skipene deres.

Men Kvalheim frykter det kan ha skjedd mange ulykker med blindpassasjerer i skipsfarten.

– Når vi har opplevd det to ganger, gjelder det helt sikkert mange andre også.

Rederiet vil skjerpe sikkerhetsrutinene ytterligere.

– Det sier seg selv. Vi har et annet skip på vei til Nigeria nå. Denne gangen skal vi være helt sikre på at ingen har gjemt seg bak roret på båten før vi reiser videre.

NRK har vært i kontakt med politiet, men vi har så langt ikke har fått svar på hvor de fire blindpassasjerene befinner seg.

Blindpassasjerer Las Palmas

SKJERPER SIKKERHETEN: Blindpassasjerer gjør at rederiet Champion Tankers AS vil skjerpe sikkerhetsrutinene ytterligere.

Foto: Privat