Bilister stopper ikke for gangfelt

Halvparten av alle bilister stopper ikke ved gangfelt. Det viser en undersøkelse utført av Statens Vegvesen.

- Undersøkelser i Norge viser at kun halvparten av bilførerne stopper for fotgjengere som tilkjennegir eller er i ferd med å krysse veien, sier Per Arne Nilsen i Statens Vegvesen.

Det sier Nilsen vitner om en konflikt.

Ulykkeskryss

Gangfeltet ved Farmanstredet i Tønsberg er svært ulykkesutsatt, og er blitt sett på som et av de farligste i Vestfold.

Siden 1997 har det oppstått ti ulykker i krysset med fotgjengere involvert. I fem av ulykkene ble personene alvorlig skadet.

I desember 2005 satte vegvesenet inn sikkerhetsmessige tiltak. Det ser ikke ut til å ha virket.

I går ble en 66 år gammel kvinne kjørt over foten i gangfeltet i Stoltenbergsgaten i Tønsberg. Nå vurderer vegvesenet om nye trafikktiltak må gjøres på den skadeutsatte plassen.

- Vi satte ned fartsgrensen til 30 kilometer i timen, samt laget opphøyde gangfelt på strekningen. Vi trodde disse drastiske tiltakene ville føre til at vi ble kvitt ulykkene, men nå har det skjedd igjen.

Nå skal vegvesenet vurdere om ytterligere tiltak må gjøres.

- Vi vil i løpet av kort tid se på om vi skal gå inn med ytterligere tiltak. Det blir å vurdere om det skal bli etablert et lysregulert gangfelt. Det har vi et forprosjekt på, og må ta en ny gjennomgang og avgjørelse.