Bilistene betalte for mye

HOLMESTRAND (NRK): Bilistene betalte 11 millioner kroner for mye i to bomstasjoner på E18 i nordre Vestfold. Nå skal to kommuner få bruke pengene som er til overs.

Bomstasjonen på E18 i Sande

I nesten 12 år betalte bilistene for å kjøre her.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Lokalsamfunnene sitter igjen med gevinsten. Det er både nyttig og hyggelig for både Holmestrand og Sande, sier ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) i Sande kommune.

Bommene ved Hanekleiva på E18 i Sande og ved Ødegården mellom Sande og Holmestrand, finansierte bygging av ny E18. Fra 2002 til 2013, betalte bilistene til sammen 2,3 milliarder kroner i bompenger. Men etter at bommene ble tatt ned, var det penger til overs.

Les også: Gratis fra 30. september

Krever veipenger etter bomstenging

Elin Gran Weggesrud

Ordfører Elin Gran Weggesrud sier bompengene kommer godt med når de skal legge om en vei i Sande.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Overskudd

– Målet er å komme så nær null som mulig. Men siden vi må ha nok penger til å betale alle regninger, må det være et gjenstående beløp, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen i Vestfold.

Overskuddet skal ikke betales tilbake til bilistene. Fylkesrådmannen i Vestfold fylkeskommune vil heller at Sande og Holmestrand deler beløpet og bruker det på fylkesveiene. Det er samferdselsutvalget i Vestfold fylkeskommune som avgjør saken.

Ville ha alt selv

Ordføreren i Holmestrand sier at først ville både Holmestrand og Sande ha hele beløpet selv.

– Siden Sande fikk en større pott da bommene ble satt opp, hadde vi håp om å få en større andel av de 11 millioner kronene. Men i det gode samarbeidet med en kommune vi skal slå oss sammen med, ble vi enige om å dele beløpet, sier Alf Johan Svele (H).

Ny beredskapsvei

Så nå skal pengene brukes på fylkesveier som er beredskapsveier hvis E18 må stenges. Sande-ordføreren er glad for pengene.

– Det er helt supert! 5,5 millioner høres kanskje ikke mye ut til veiomlegging, men det er et godt bidrag, sier ordfører Elin Gran Weggesrud.

Pengene skal gå til å lage en rundkjøring ved bensinstasjonen YX ved Gamle Sørlandske og Sandebuktveien, og til å legge om 200 meter vei på Gamle Sørlanske i forbindelse med boligutbygging

– Pengene må brukes innen 2018. Klarer dere det?

– Det gjenstår å se, men det er målet vårt, sier Gran Weggesrud.

Alf Johan Svele

Denne veien bør bygges om og bli en fylkesvei og beredskapsvei gjennom Holmestrand, mener ordfører Alf Johan Svele.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Ny vei utenom butikker

I Holmestrand skal 5,5 millioner fra bompengene gå til å få en ny fylkesvei gjennom byen. 770 meter med ny vei og trafikksikkerhetstiltak koster anslagsvis 130 millioner kroner og er under planlegging,

– Vi mener at dagens vei gjennom butikker ikke egner seg som beredskapsvei for E18 med dagens trafikkmengde, sier Svele.