Hopp til innhold

Bestefarens skog har blitt et støvete, grått landskap: - Tror han ville vært dypt sjokkert

Steinbrudd i Kragerø-skjærgården har planer om å bli større, men planene møter motstand. Lokalbefolkningen frykter støv, støy og naturødeleggelser.

Dagny Karlander

FRA GRØNT TIL GRÅTT: Dagny Karlander mener bestefaren hadde vært sjokkert om han i dag hadde sett hva det lille steinbruddet har utviklet seg til.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Tiden går så fort. Det er ikke lenge siden vi hadde beite der borte.

Midt i Bærøyfjorden i Kragerø står grunneier, Dagny Karlander på en skrent.

Hun ser utover horisonten mens hun peker mot landskapet og forteller om områder som en gang var frodig jord og skog.

I dag, over 50 år senere, er utsikten dominert av ulike nyanser grått og luften er støvete.

– Det er umulig å si hva bestefaren min ville sagt, men jeg tror han ville vært dypt sjokkert.

Dagny Karlander

Grunneieren føler seg hjelpeløs i debatten om utvidelse. Hun håper at kommunen vil ta med grunneiere når utvidelsen skal avgjøres.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Vil utvide

I 1947 solgte bestefaren til Dagny Karlander deler av skogen på Valberghalvøya i Kragerø til et selskap som ville drive pukkverk.

Det som startet som et lite steinbrudd, som ble drevet av mennesker for hånd, har i løpet av årene utvidet seg til massivt pukkverk med store maskiner.

NCC pukkverk i Kragerø

Pukkverket i Kragerø sett fra Valberghalvøya.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Det har blitt noe helt annet enn det var, mener Karlander.

– Ting var jo mye mindre. Nå er det jo maskiner så man blir livredd bare man ser de på 100-meters avstand.

Nå vil pukkverket ha enda mer og nær doble drifta.

Hele området er 430 mål i dag. NCC vil utvide med 300 mål, altså blir området totalt 730 mål, om de får det som de vil.

Les også Naturvernforbundet om Frier Vest-utbygging: – Nok er nok

Frier Vest, Bamble

– Færre muligheter for folk i naturen

Utvidelsen vil føre til at verdifull natur vil gå tapt, mener naturvernere og grunneierne i Kragerø.

– Det betyr jo at det blir færre muligheter for folk ute i naturen, sier Øyvind Skarelven, leder av velforeningen i området.

Øyvind Skarelven leder Kilen Vel.

Øyvind Skarelven leder Kilen Vel. Han mener at for få i lokalbefolkningen er opplyst om det som muligens kan skje på Valberghalvøya.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Fra sjøen er pukkverket delvis skjult av en skrent og vegetasjon, men det både høres og merkes helt inn til restaurantene i byen når fjell knuses og blir til pukk.

Skarelven er bekymret for at støy og støv vil påvirke byen i enda høyere grad om utvidelsen blir realisert.

Om sommeren strømmer over 50.000 turister til den lille kystbyen. Innbyggertallet i Kragerø femdobles. Lokalbefolkningen frykter steinbruddets utvidelse vil ødelegge for både turister og fastboende.

– Jeg er redd en utvidelse vil gjøre Kragerø mindre attraktiv som turistdestinasjon, sier Skarelven.

– Det vil påvirke byen, hvordan folk vil oppleve det å være i Kragerø, fortsetter han.

Karlander sier seg enig.

Hun håper at grunneiere kan bli inkludert i debatten.

– Jeg vil at politikerne kommer hit og faktisk ser om det er muligheter for å bevare. Man må virkelig sette noen rammer for etterbruken, sier Karlander og legger til:

– Slik at man som grunneier kan sove om natten.

Les også Avfallsdeponier har ikke kontroll: – Alvorlige konsekvenser for folk og natur

Farlig avfall

Pengene og arbeidsplasser veier opp

Tross motstand fra grunneiere og naturvernere, er noen politikere positive til utvidelsen.

En av dem er Thorleif Fluer Vikre (Frp).

– Når man har 100 millioner i omsetning, og 35–40 årsverk, så er det betydelig verdiskapning.

Thorleif Fluer Vikre, FRP

Thorleif Fluer Vikre, Frp i Kragerø.

Foto: Siw Borgen / NRK

I februar ble det klart at Kragerø kommune gikk med stort underskudd i fjor og dermed havnet på ROBEK-lista, et register over kommuner og fylkeskommuner i økonomisk ubalanse.

– Det å klare å selge gråstein til utlandet og få betalt for det er bra gjort i Norge, og det bør vi fortsette med, sier Fluer Vikre.

Les også Ber kommuner ta bedre vare på naturen: – En tvangstrøye

Oversiktsbilde over Grenlandsporten

Vil ikke kommentere

Ledelsen i NCC vil ikke la seg intervjue om saken nå.

– Utvidelsen som nå diskuteres er innenfor det området som allerede er regulert til bergverksdrift, skriver Tonje Bjerve Lund, kommunikasjonssjef i NCC til NRK i en e-post.

NCC har drevet steinbruddet på Valberg siden 2001.

– Det er viktig for oss å bidra til en god prosess og vi vil kunne kommentere ytterligere når høringsprosessen er klar, skriver Bjerve Lund videre.