Rekord i Lågen

Over 5000 laks med en totalvekt på over 25 tonn blir fisket i Lågen denne sesongen. Det er fjerde gang det har blitt registrert så mye fisk siden 1894.

ÅRETS STØRSTE: 20,4 kilo er en svær laks. Johnny Brynjulfsen har god grunn til å glise bredt!

ÅRETS STØRSTE: 20,4 kilo er en svær laks. Johnny Brynjulfsen har god grunn til å glise bredt!

En drøy uke før sesongslutt er konklusjonen at årets laksefiske i Numedalslågen er svært godt.

De foreløpige tallene for fangstrapportering viser at det er fanget 4969 laks som veier 23,5 tonn. Fisket fortsetter til 9. september overfor Brufoss, mens det er stoppet nedenfor Brufoss.

– Vi runder 25 tonn og godt over 5000 laks, slår daglig leder Tore Flåten i Waterproof Flyfishing fast.

Det samme mener rettighetshaverne.

Flåten kaller sesongen 2017 for en knallsesong. I fjor be det tatt 21 tonn.

Blant de aller beste sesongene

– Dette er den beste sesongen på mange år. Fjoråret var bra. I år har fisket vært fantastisk, sier Arne Lindsverk i Brufossfisket.

Han påpeker at rapporteringen har et visst etterslep fordi tallene fra sportsfiskerne kommer senere. Det er fortsatt godt fiske og tas en del fisk.

Siden 1894 er fangst over 25 tonn laks bare blitt notert tre ganger før. Den beste sesongen noensinne var i 1987, med rett under 30 tonn.

Stor fisk

LAKSEFLUE: Tore Flåten i Waterproof Flyfishing har god oversikt over fisket i elva.

LAKSEFLUE: Tore Flåten i Waterproof Flyfishing har god oversikt over fisket i elva.

Foto: Waterproof Flyfishing

Snittvekta ligger på 4,7 kilo. Det er tatt fisk på over 20 kilo, noe som slett ikke er hverdagskost, eller noe som skjer hvert år i Vestfolds eneste lakseelv.

Fangstene er for hele den lakseførende strekningen i Lågen, fra Hvittingfoss til Larvik, og omfatter alle former for sportsfiske, i tillegg til «kulturfiske», fiske med faststående redskap.

Fangstene fordeler seg slik:
(Foreløpige tall)

Stangfiske:

Flue: 1200 laks

Mark: 1200 laks

Reke: 600 laks

Sluk: 250 laks

Kulturfiske:

Flåte: 1300 laks

Teine: 240 laks

Gip: 90 laks

Drivgarn: 50 laks

Mækast: 28 laks.

(Tallene for sportsfiske vil øke noe, kulturfisket er avsluttet)

– Dalførets mest populære fluefisker fikk storfisk

GLADLAKS; Johnny Brynjulfsen med storlaksen på 20,4 kilo, tatt ved Brufoss 27.juli.

GLADLAKS; Johnny Brynjulfsen med storlaksen på 20,4 kilo, tatt ved Brufoss 27. juli.

Foto: Privat foto

Den største fisken som er tatt, veide 20,4 kilo, og var 1,24 meter lang. Kjempelaksen ble tatt av Johnny Brynjulfsen fra Tønsberg 27. juli.

Fisken ble tatt rett nedenfor Brufoss.

– I år har det vært så bra fiske at "alle" har fått fisk. I dårligere sesonger tas mesteparten av fisken av de proffe sportsfiskerne. I år har også turistfiskerne"og nybegynnere fått mye fisk, ofte flere hver, sier Tore Flåten.