Skogbrannhelikopter settes inn til påske

Skogbrannhelikopter blir satt i beredskap til påsken. – Det er økende skogbrannfare for tiden, sier avdelingsdirektør i DSB.

Skogbrannhelikopter på Torp i øvelse

Skogbrannhelikopteret blir satt på Torp fra og med mandag 10. april.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– I løpet av påsken er det meldt fint vær, og faren for brann kommer til å stige utover i påsken, sier Jarle Steinnes, vakthavende brannsjef i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Mandag 10. april blir et skogbrannhelikopter satt inn fra Sandefjord lufthavn Torp, fem dager før ordinær beredskap. Ifølge Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) er ordinær beredskapsperiode fra 15. april til 15. august.

– Fra mandag av er det operativt og klart for å bistå brann- og redningsvesener rundt omkring, sier Hans Kristian Madsen, avdelingsdirektør for brann og redning i DSB.

Hans Kristian Madsen, avdelingsleder for Beredskap, redning og nødalarmering

Hans Kristian Madsen avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, sier at skogbrannhelikopteret er en viktig ressurs for brann- og redningsvesenet.

Foto: Henriette Magnussen / DSB

Dekker Sør-Norge

Helikopteret som blir stasjonert på Torp skal dekke hele Sør-Norge.

– Hvis det blir nødvendig så flyttes det dit faren er størst, sier Madsen. Han sier at skogbrannfaren er økende, og da særlig i Buskerud, Telemark, Vestfold og nedover mot Agder.

– Jeg tror vi er godt dekket, og vil det være behov vil vi sette ytterligere beredskap inn.

Viktig ressurs

Han sier at slike ressurser som dette og Sivilforsvaret er viktig for brann- og redningsvesenet hvis en brann kommer ut av kontroll. Og det bekrefter Steinnes i brannvesenet.

– Dette helikopteret tar med seg en bøtte med vann på 3000 liter og slipper ned der vi anviser, og da er det mye større sjanse for å slukke brannen i en tidlig fase, så det er til stor hjelp, sier han.

Han forteller at skogbrannhelikopteret ikke ble brukt i Vestfold i fjor, og at brannvesenet tar mindre skogbranner selv.

Men han synes ikke at spesielt påsken er den verste tiden for skogbrann.

– Når snøen har gått og det ligger mye tørt fra i fjor, og før det grønne bryter igjennom, det er da det er størst fare for skogbrann, sier han og ber alle som er ute i skog og mark om å ta hensyn i påsken.