Ber staten vurdere korridorer

Bane Nor har nå bedt staten vurdere hvilke korridorer som skal være med videre i arbeidet med å planlegge et nytt dobbeltspor på jernbanen sør for Tønsberg. Det kommer fram i en pressemelding. Årsaken er at kommunene Tønsberg og Nøtterøy ikke ville vedta et planprogram der en korridor gjennom Nøtterøy var med som ett av alternativene.

Traseforslag til jernbanestrekning Tønsberg-Nøtterøy
Foto: Bane Nor