Hopp til innhold

Ber om sju års fengsel

Aktor har lagt ned påstand om sju års fengsel for stefaren ble funnet skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge.

Gravsted
Foto: NRK / NRK

Det er ett år mer enn stefaren ble dømt til i tingretten.

Stefarens 8 år gamle stesønn ble funnet død i sin seng i Kodal vinteren 2005 med store hodeskader.

I følge aktor finnes det ingen formidlende omstendigheter i saken.

- Ikke en eneste en, sa aktor under straffeprosedyren.

Les også: Skyldig på alle punkter

- Moren sviktet

Aktor sammenliknet saken med tilsvarende saker hvor fedre og stefedre har mishandlet spedbarn.

- Denne saken er mer alvorlig. Her er det en gutt som har forstått det som skjedde og som har gått rundt i frykt for alvorlig mishandling, sa Halsbog.

Guttens problemer med oppvåkning om nettene har ikke vært et utslag av vond vilje, men har vært et utslag av hans ADHD-lidelse. Da burde stefaren ha vist ekstra tålmodighet, i stedet ble gutten utsatt for massiv vold, sa aktor.
Aktor la til at stefaren hadde isolert familien slik at gutten ikke hadde noen å gå til.

- Det verste i hele saken er likevel det totale sviket fra mor, sa aktor.

Oppreisning til faren

Knut Gunnar Grindem, bistandsadvokat til åtteåringens biologiske far, sa at volden mot gutten ikke bare var et overgrep mot gutten, men også et overgrep mot far.

Han nedla påstand om at stefaren skal betale den biologiske faren en oppreisning på 75.000 kroner innen to uker.

- Ikke noe beløp er høyt nok til å erstatte tapet av gutten. Dette er ingen derfor ikke noe plaster på såret, men er ment å være en smekk mot tiltalte, sa han.

Vil anke til Høyesterett

Stefaren er dømt på indisier og forvarer Brynjar Meling ba om at juryen stilte seg kritiske til bevisene i saken. Han ba også om at hans klient ble ansett på mildeste måte

- Både på grunn av tidsaspektet og gapestokken han har vært utsatt for i lokalsamfunnet og mediene, sa Meling.

I følge Meling vil saken bli anket til Høyesterett. Grunnen er at juryordningen nå er under vurdering.

Straffeutmåling blir avsagt torsdag kl 13.30.