Ber om å revurdere vindmølleplaner

En ny FN-rapport slår fast at tapet av urørt natur er en like stor trussel som klimaendringene. Torgeir W. Skancke i Facebook-gruppa Bevar Skrim-Vindfjell-Luksefjell mener politikerne nå må sette dette i sammenheng med de planlagte vindmøllene i fjellområda mellom Skien og Kongsberg.