Hopp til innhold

Ber klimaministeren ordne søppelet

Klimaminister Vidar Helgesen (H) har fått et nytt oppdrag fra Stortinget. De ønsker at regjeringen kommer med en helhetlig avfallspolitikk, der ressursene i søppelet blir bedre utnyttet.

Avfall ved Tenden miljø i Stryn

Avfall ved Tenden miljø i Stryn.

Foto: Roger Vik / NRK

Fredag behandlet Stortinget saken, der de ble enstemmig ble enige om at de vil ha en ny avfallsmelding.

– Vi er blitt enige om at vi vil ha frem en ny avfallsmelding. Det tror jeg er veldig viktig og riktig nå, sier stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) i energi- og miljøkomiteen.

Vil øke gjenbruk og resirkulering

Terje Lien Aasland, Arbeidarpartiet, Ap Stortinget

– Vi er blitt enige om at vi vil ha frem en ny avfallsmelding, sier stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap) i energi- og miljøkomiteen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Aasland viser til at det er mye diskusjon om hvordan vi håndterer avfallet vårt.

– Noe går for eksport, noe importerer vi, vi har utfordringer knyttet til farlig avfall. Ikke minst så har vi en situasjon hvor det å gjenvinne/gjenbruke avfallet går ned i Norge, mens vi burde hatt en situasjon hvor både resirkulering, gjenvinning og gjenbruk økte. Det å få frem en helhetlig avfallsmelding nå er viktig og riktig, sier Aasland.

Konsekvenser for Brevik

Lien Aasland er usikker på hvilke konsekvenser arbeidet med en stortingsmelding har å si for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik.

NOAH og Norcem har undersøkt mulighetene for et slikt deponi i Brevik, når dagens deponi på Langøya utenfor Holmestrand er fullt.

– Det som er viktig for oss som nasjon er at vi klarer å gjenvinne mer av ressursene, utnytte de på en god måte, sier Aasland.

Aasland mener avfallshåndtering er en næring i vekst, og at vi derfor må jobbe for å begrense mengden som går til deponi.