Ber bilister være oppmerksomme

Statens vegvesen ber bilister være ekstra oppmerksomme på Borgheim på Nøtterøy resten av dette året fordi dagens kryss skal byttes ut med rundkjøring. Arbeidet starter rett over påske og planlegges ferdig i desember. I tillegg til rundkjøring i krysset skal det blant annet lages ny gang- og sykkelvei, og veivesenet opplyser at det kommer til å være mange store lastebiler og anleggsmaskiner i området i denne perioden.