Beklager at eldre ikke ble spurt

Hadde øvre aldersgrense på spørreundersøkelser om kommunesammenslåing. Nå endrer selskapet praksis.

Christian Dversnes.

Leder i Moment analyse, Christian Dversnes, sier de har tatt lærdom av det som har skjedd.

Foto: Rune Eilertsen

I forrige uke kunne NRK fortelle at da Andebu gjennomførte spørreundersøkelse om kommunesammenslåing, ble ingen personer eldre enn 80 år spurt.

Nå viser det seg at også Stokke hadde en øvre aldersgrense da de spurte sine innbyggere om en eventuell sammenslåing. Den var på 74.

– Det syntes jeg er beklagelig, det var jeg egentlig ikke klar over, sier ordfører i Stokke, Erlend Larsen, til NRK.no.

– Alle innbyggere burde bli spurt, så hvorfor dette skjedde det er jeg veldig usikker på.

Stokke kommune gjennomførte sin undersøkelse i mai i år.

Ordfører i Stokke kommune, Erlend Larsen.

Larsen var ikke klar over den øvre aldersgrensen, før NRK tok opp saken.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Når dette kom opp i Andebu om at de hadde en 80-års grense, så har jeg jo sett at vi har en øvre grense på 74. Men jeg har ikke reflektert over dette tidligere, så jeg har ikke væt kjent med at det har vært en øvre grense, forklarer Larsen.

Oppfattet det som bransjestandard

I Stokke var det rådmannen som var ansvarlig for avtalen med analyseselskapet.

– Det burde ikke vært en aldersgrense. Vi er uerfarne med dette, for det her var det vi oppfattet som vanlig bransjestandard. Hadde jeg visst dette i dag, så hadde jeg ment at det skulle vært alle innbyggere, uavhengig av alder oppover, sier rådmann Lars Joakim Tveit.

– Jeg hadde også tenkt at vi burde diskutert om vi skulle hatt noe lavere grense, for eksempel ned til 16 år, legger han til.

Tar lærdom

Det var Moment Analyse som utførte undersøkelsene både i Stokke og Andebu. De beklager aldersgrensen, og at det ble lagt for dårlig til rette for å diskutere aldersgrense i forkant av undersøkelsen.

– I ettertid er det ikke vanskelig å se at Moment analyse sitt råd i for liten grad la til rette for at den eldste aldersgruppa i kommunen kunne besvare innbyggerundersøkelsen, sier leder Christian Dversnes.

– Betyr det at dere ville gjort dette annerledes i dag?

– Ja, Moment analyse tar lærdom av det som har inntruffet, og endrer praksis på feltet, avslutter han.