Bedrifter må sjekke for miljøgifter

Tre virksomheter i Vestfold har fått pålegg fra Fylkesmannen om å sjekke over og under vann for eventuelle miljøgifter.

Årsaken er at det ligger, eller har ligget, skipsverft på stedet som kan ha sluppet ut dette i naturen. 

- Det kan være organiske miljøgifter som PCB, PAH eller tungmetaller, sier overingeniør Sigurd Anders Svalestad hos Fylkesmannen.

- Hva slags skader gjør disse på naturen?

- De kan tas opp i små organismer og bli oppkonsentrert i næringskjedene når de små algene blir spist av større plankton og igjen av fisk. Og kan dermed komme inn i mat, sier han. 

 Trenger en risikovurdering

Det er Grenland Group, Meglerfirmaet Pareto og Mågerø Verft som har fått pålegget fra Fylkesmannen. Oppgaven deres er å ta prøver av jorda på land og slammen i sjøen, for å finne eventuelle miljøgifter. Og om noe blir funnet, må det gjøres en risikovurdering.

- Vi må finne ut om dette ligger best i ro der det ligger, eller om det må dekkes til, sier Svalestad.

Ansvar for egen eiendom

Selv om Meglerfirmaet Pareto nylig kjøpte området av Kaldnes byutvikling, må også de ta påkostningene selv.

- Det er slik at det er en vurdering enhver som kjøper en eiendom må gjøre, sier Svalestad.

- Så det er bare noe de må tåle?

- Det må de.

Ingen ved de aktuelle virksomhetene ønsket å uttale seg til NRK Vestfold.