– 730 000 fallskader

Over 700 000 nordmenn har skadet seg i en trapp bare de siste 12 månedene.

Blindeforbundet

TRAPPETRØBBEL: Kåre Eriksen bruker stokk for å orientere seg på gateplan. Det er spesielt utfordrende med trapper, men problematikken rammer også svært mange synsfriske nordmenn.

Foto: Helena Rønning / NRK

Tallene kommer fram i en undersøkelse gjort for Norsk Blindeforbund. Nå vil forbundet ha bedre merking og belysning.

Les også:

Kåre Eriksen er blind og står i bunnen av en steintrapp på torget i Larvik. I dag venter han på ordfører Rune Høiseth. Mens han venter viser han NRKs reporter hvordan han går opp og ned trappene med hvit stokk.

– Akkurat her er det veldig spesielt – lange trinn. Her bruker jeg stokken for å komme ned.

Denne uken har synshemmede aksjonsuke, og fokuset i år ligger på tilgjengelige og trygge trapper.

De har fått en undersøkelse som viser at over 730 000 mennesker i Norge skader seg i trapper løpet av et år.

Ordfører i larvik Rune Høiseth fikk bind for øynene.

Se video!

– Også synsfriske

Bare i Vestfold skader rundt 26 000 seg etter fall i en trapp årlig.

Sagt på en annen måte faller 2 000 mennesker i trapper i Norge hver eneste dag. Blant dem som har opplevd uhell i en trapp sier over halvparten at trappens utforming var skyld i uhellet.

Mer enn 300 000 forklarer at de enten skled, ikke så trappen, bommet på et trinn eller at belysning og eller merking var for dårlig. Bare 10 000 sier at uhellet skyldes alkohol.

Eriksen mener uhell skjer også for dem som ikke ser dårlig.

– Det vil jeg påstå at det gjør. I Norge har vi rundt 160 000-200 000 registrerte synshemmede personer. Tallene viser jo at det er over 700 000 som sier de har falt i trapper. Det viser at det er mange som ser normalt som også sliter, sier Eriksen.

Blindeforbundet
Foto: Helena Rønning / NRK

Bind for øynene

Snart skal torget i Larvik renoveres. Hovedbudskapet til Blindeforbundet om merking i bakken, rekkverk og god belysning skal fram når ordfører Rune Høiseth skal prøve seg i trappa med bind for øynene og hvit stokk.

Les også:

Litt forsinket etter et møte ankommer ordføreren. Han får bind for øynene og er klar for utfordringen.

Det koster så lite å legge til rette med ordentlig rekkverk og god belysning i en trappegang som kan spare samfunnet for mye penger.

Kåre Eriksen

Det var en veldig mørk opplevelse, sier larvikordføreren.

Rune Høiseth

LYDHØR: Ordfører Rune Høiseth synes det er fint at de får forslag fra flere brukergrupper.

Foto: Helena Rønning / NRK

Hvordan blir det når torget skal renoveres?

Dette er spennende og det er jo kjempebra at vi får fokus også fra denne brukergruppen.

Kåre Eriksen gleder seg til nytt torg med god merking, men står på for å spare ben og penger i framtiden.

– Nye tekniske forskrifter i dag tilrettelegger godt for gode trapper, men det forlanges ikke at dette også skal gjelde for gamle bygg. Da tenker jeg at det koster så lite å legge til rette med ordentlig rekkverk og god belysning i en trappegang som kan spare samfunnet for mye penger.