Halverer bedøvelsen – reduserer smertene

NOTODDEN (NRK): Bedre og mer effektive rutiner rundt proteseoperasjoner reduserer innleggelsestiden betraktelig. Nå kan pasienten forlate sykehuset allerede dagen etter operasjon.

Sykepleiere gjør seg klare for operasjon

OMSTILLING: Sykepleierne Elisabeth Oskasin og Anne Høgetveit har vært med på hele omstillingsprosessen.

Foto: Kristine Løvflaten Koslung / NRK

Hvert år opereres 18.000 pasienter i Norge med innsetting eller utskifting av en leddprotese. Sykehuset Telemark avdeling Notodden har innført de nye rutinene med lovende resultater.

Overlege Peter Olséen omtaler det som en ny måte å tenke på.

– Dersom vi får pasienten til å anse seg selv som frisk, så snart vedkommende er ute av operasjonsstuen, vil restitusjonstiden bli langt kortere, sier Olséen.

Hans Peter Olséen

Overlege Hans Peter Olséen var en av ortopedene som tok metoden med seg til Notodden.

Foto: Kristine Løvflaten Koslung / NRK

Pasientene må være mentalt forberedt på alle fasene de skal gjennom både under sykehusoppholdet og i den videre oppfølgingen. Teamet på Notodden forbereder derfor pasientene på hva de vil oppleve flere uker før operasjonen.

Mindre bedøvelse

Ortopedene Peter Olséen og Per Lindersson har tatt med metodene fra Sverige til Notodden. De to arbeider også på privatsykehuset Capio Movement i Halmstad. Der har de brukt metodene i mange år, med svært gode resultater.

– Proteseoperasjoner er standardiserte. Operasjonene tar omtrent 90 minutter, og det er samme prosedyre under hver operasjon. Det gir oss muligheten til å minske og i stedet optimalisere effekten av bedøvelsen, så den er fullgod under operasjonen, men går raskt ut av kroppen og tillater tidlig mobilisering, forteller Olséen.

Lavere dose bedøvelse fører til kortere oppvåkning etter operasjon, og pasientene kan begynne å spise og drikke tidligere.

Elisabeth Oskasin

Sykepleier Elisabeth Oskasin har vært med på prosjektet fra starten.

Foto: Kristine Løvflaten Koslung / NRK

– Alle pasientene er oppe på beina bare to timer etter operasjon. Da har de allerede fått i seg mat og drikke, forteller Elisabeth Oskasin, sykepleier ved sykehuset på Notodden.

Oskasin forteller at hevelser og stivhet minsker, det samme gjør risikoen for komplikasjoner da pasienten tidlig kommer seg på beina og blodsirkulasjonen økes. Pasienten vil også ha mindre smerter.

Allerede dagen etter operasjon skrives pasienten ut fra sykehuset, da kan de reise hjem. Tidligere måtte de gjerne ligge opp til sju dager, ofte med påfølgende rehabiliteringsopphold.

Har tatt tid

Hvert år utføres cirka 75 proteseoperasjoner i kne eller hofte ved sykehuset på Notodden.

Rutineendringene har tatt tid. Det krever samarbeid gjennom hele behandlingskjeden. I november 2017 ble de nye rutinene innført, og resultatet er at mengden spinalbedøvelse under operasjonene i prinsippet halveres.

– Det har vært en jobb å snu trenden som har vært. Nå er alle de ansatte veldig positive og har endret tankesett til at pasienten er frisk etter operasjon, forteller Oskasin.