Barn utvikler kreativiteten med kamera

De eldre barna ved Karljohansvern barnehage i Horten leker seg med kamera og fotografi. – Det er genialt, mener professor i utviklingspsykologi.

En jente med et kamera.

KREATIVE: Barnehagen har sin egen fotogruppe og eget lille galleri. Mia Sollid Vea (6), på bildet, er en av syv barn i denne gruppen.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

– Ja, det har vært veldig gøy, fordi vi kan ta bilder av ting og dyr, sier barna i kor når de blir spurt om prosjektet "Barn med kamera" har vært artig.

For skolestarterne Ella Alvilde Geirsdatter Thorkildsen (5), Mia Sollid Vea (6) og Sebastian Callow (5) vil fototuren med fotogruppa ved Karljohansvern barnehage i Horten kommune være den aller siste.

Sammen med prosjektleder, barne- og ungdomsmedarbeider, men også fotoaktivist, Tommy Skaug, skal de ut i skogen for å ta bilder.

– Vi liker å ta bilder av reinsdyr, forteller Ella og Sebastian, og avslører at da er det viktig å være musestille. Hvis ikke, vil de ikke komme frem.

Barnehagebarn ved Karljohansvern barnehage i Horten utvikler sin kreativitet ved hjelp av fotografi.

FOTOSAFARI: Tommy Skaug finner på mye forskjellig for å gjøre fotografi spennende. Her på fotosafari med Ella Alvilde Geirsdatter Thorkildsen (5), Mia Sollid Vea (6) og Sebastian Callow (5).

– Det har vært en suksess

Før barna går ut i skogen, får de med seg et fotokort med en blomst på.

Det er ikke nødvendigvis den blomsten de skal ta bilde av, men oppgaven stimulerer til lek og læring på en ny og kreativ måte.

Skaug forteller at dette er bare en av mange aktiviteter. Ideen til å sette i gang et slikt prosjekt, fikk han for tre år siden.

– Og det har vist seg å være en stor suksess. Det er veldig motiverende når barna viser så stor glede for prosjektet, sier Skaug.

Fotogruppe.

FOTOGRUPPA: Barnas bilder blir hengt opp på veggen.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Til sammen er det syv barn som er med i fotogruppa og alle er skolestartere. Kameraene de bruker er donert til barnehagen av lokalbefolkningen.

– Alle har hvert sitt lille digitale kamera, men vi leter fortsatt etter flere kameraer. Vi tar alltid imot hvis noen har, forteller han.

Mener samfunnet etterspør kreativitet

Anne-Inger Helmen Borge

GENIALT: Professor Anne Inger Helmen Borge mener at prosjektet er genialt.

Foto: UiO

Professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo, Anne Inger Helmen Borge, synes at prosjektet er genialt fordi det er med på å utvikle barnas identitet og kreativitet.

– Til sammen så gir et slikt kreativt prosjekt toleranse, inspirasjon og selvtillit, påpeker Borge.

Hun understreker at kreativitet er et tegn på intelligens, trygghet og innovasjon, og legger til at det er svært viktig å utvikle denne siden ved et menneske i dagens samfunn.

– Samfunnet etterspør hele tiden nye løsninger på gamle ting, og nye løsninger på nye ting. Essensen er å tenke litt alternativt og motsatt av det som er det faste. Så kreativitet er utrolig viktig for forandring, utvikling og problemløsning.

Leder ved Karjohansvern barnehage i Horten.

FORNØYD: Assisterende styrer, Mari Ortveit, er fornøyd med at de har satt i gang et slikt kreativt prosjekt.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Håper flere følger etter

Assisterende styrer, Mari Ortveit, ved Karljohansvern barnehage håper flere barnehager i Norge vil følge etter for å styrke den digitale kunnskapen blant de små.

På nåværende tidspunkt kjenner hun ingen andre barnehager med et lignende tilbud.

– I rammeplanen for barnehage, som vi følger, står det at barna skal få utøve kreativitet og lære digitale verktøy. Da tenker vi at dette er et kjempesteg på veien. Det digitale er kommet for å bli og det er viktig at barna får et godt utgangspunkt, oppfordrer Ortveit.