Hopp til innhold

Bare fire spiraler på to år i Sauherad

NOTODDEN (NRK): Svært få kvinner i Sauherad har ønsket å få satt inn spiral de siste årene. Tidligere kommuneoverlege mener derfor det var helt uproblematisk at den katolske legen nektet å utføre dette selv, men henviste videre.

Katarzyna Jachimowicz og Håkon Bleken

LITE BEHOV FOR SPIRAL: Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz som opprinnelig kommer fra Polen, mener hun er usaklig oppsagt.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Lege Katarzyna Jachimowicz har saksøkt Sauherad kommune etter at hun ble oppsagt fordi hun nekta å sette inn spiral på kvinner.

Pål Toreid, tidligere kommunelege i Sauherad

Tidligere kommunelege Pål Toreid mener det var meningsløst å si opp Katarzyna Jachimowicz.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Tidligere kommunelege i Bø, Sauherad og Nome, Pål Toreid, sier Jachimowicz allerede i ansettelsesintervjuet tok opp at hun ikke ville henvise til abort eller sette inn spiral.

– I tilsetningsutvalget var alle enige om at denne reservasjonen ikke skulle bli noe problem i det hele tatt, sier han.

Toreid sier pasientene ved Sauherad legesenter har fått helsehjelpen og prevensjonen de har hatt behov for og krav på. Spiralinnsettelser har den katolske legen Katarzyna Jachimowicz henvist til andre. I alt har 20 kvinner blitt henvist til gynekologer de siste to årene.

– Det har ikke vært noen praktiske problemer på legekontoret i Sauherad med denne saken.

Ikke lov å nekte fra 2015

Katarzyna Jachimowicz ble ansatt som fastlege i Sauherad kommune i 2011. Fire år senere fikk hun sparken. Årsaken var nettopp reservasjonen mot å sette inn spiral. Regjeringa bestemte i 2015 at leger ikke skulle ha mulighet til å reservere seg mot dette.

Pasienter som har hatt et ønske om å sette inn spiral har blitt henvist videre til gynekolog.

– Hva synes du da om avgjørelsen om at hun fikk sparken som fastlege?

– Jeg synes det er helt urimelig, og det er sørgelig for kommunen som sparker en flink fastlege og svekker kommunens helsetilbud til befolkningen, sier Toreid.

Handler om menneskerettigheter

Ifølge norsk lov er fastlegen pålagt å utføre slike oppgaver, men advokat Håkon Bleken som representerer Jachimowicz sier dette handler om menneskerettigheter.

– Det dreier seg om fundamentale menneskerettigheter, nemlig samvittighetsfriheten som skal vernes, og den må vernes mot andre hensyn. De hensynene er ikke så tungtveiende at det ikke går an å finne en løsning som ivaretar alle parter.

Ingen reserverer seg mot å sette spiral

Det var et krav fra kommunen at Katarzyna Jachimowicz skulle sette inn spiral for å beholde jobben som fastlege i Sauherad kommune.

Det sier kommunalsjef for helse- og velferd i Sauherad Cecilie Stangeby.

– Det er ingen leger i Sauherad som i dag som reserverer seg mot å sette inn spiral av samvittighetsgrunner.

Stangebye opplyser at i dag kan en av legene ved Sauherad legekontor gi denne behandlingen til pasienter ved behov og ønske fra pasienten. De to andre legene har aldri gjort det, men kan og vil lære det.

Årsaken til at Jachimowicz mistet jobben var at hun, av samvittighetsgrunner, ikke ville sette inn spiral.

Stangeby sier kommunen hadde en god dialog med legen, men at de ikke klarte å komme til enighet.

– Vi hadde ikke noe annet valg enn å si henne opp.

Sauherad kommune er nå i sluttfasen med å ansette de to siste legestillingene.

– Disse to er nyutdannede, og har sagt de kan og vil lære seg å sette inn spiral.