Hopp til innhold

Bankene vil ikke lenger ha verdisakene dine

Bankbokser brukes i stadig mindre grad. Mange banker har ikke lenger tilbudet til sine kunder.

Bankbokser

Lite pågang og bruk. Arkivbilde av bankbokser hos Nordea i Drammen.

Foto: Nicolai Eggen Delebekk / NRK

Sparebank 1 i Telemark har fortsatt bankbokser i noen av sine filialer. Administrerende Banksjef, Per Halvorsen, forteller at de vurderer tilbudet fortløpende

– Over tid vil bankbokstilbudet mest sannsynlig bli fjernet, da etterspørselen er svært liten og stadig færre er innom filialene våre.

Ole Martin Baugerød, ansatt hos Brann- og sikringsservice i Porsgrunn, merker at kunder går over fra bankbokser til løsninger i hjemmet.

Banksjef Per Ole Halvorsen i Sparebank 1 Telemark

Banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Ole Halvorsen mener bankbokser er gammeldags.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi selger rundt to stykker i uka, og det går mest av de små størrelsene. Noen kunder sier de er lei av bankbokser og heller vil ha brannsikker safe hjemme.

Svarte penger og kriminalitet?

De fleste papirer og dokumenter kan skannes og arkiveres i «skyer». Halvorsen sier dette gjør bankbokser overflødig til oppbevaring av papirer.

– Kontanter er ofte forbundet med svarte penger og kriminalitet, og det ønsker både myndigheter og bankvesenet å minimalisere.

Baugerød har inntrykk av at kunder stort sett skal bruke skapene til å oppbevare tradisjonelle ting.

– Det er stort sett små skap til oppbevaring av vitnemål, skjøte på huset og slikt.

Vitmemål i bankboksen til Elisabeth Aune Buckhardt

Tiden for oppbevaring av dokumenter i bankbokser er trolig snart over.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Like trygt med hjemmesafe

Tilbudene om hjemmesafe er blitt mange.

– Hjemmesafer er blitt lett tilgjengelig og «billig», og det gjør etterspørselen mindre for bankbokser, forteller Halvorsen.

Hjemmesafer kommer ferdig klargjort for bolting og kan veie opp til 700 kilo.

– Du får både brannsikre og forsikringsgodkjente verdiskap. De er like sikre som bankbokser. Du kan velge mellom manuelle og elektroniske, eller en kombinasjon av dette, forteller Baugerød.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark