Hopp til innhold

– Aktors påstand er altfor streng

Aktor ba om to år og seks måneders fengsel for Christoffers mor i retten i dag. Hun er tiltalt for passiv medvirkning til sønnens død. – For streng påstand, mener forsvareren.

Christoffersaken

Til venstre aktor Kjetil Baustad Egelie og til høyre forsvarer Thomas Randby. (arkivbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mandag er siste dag av ankesaken i Agder lagmannsrett. Saken har nå pågått i ti dager og dette er 11. og siste dag.

Aktor, politiinspektør Kjetil Baustad Egelie, har holdt sin prosedyre og kommet med sin påstand. Han ba om at tiltalte kjennes skyldig etter tiltalen.

Egelie mener moren bør dømmes til fengsel i to år og seks måneder, hvorav 120 dager bør gjøres ubetinget. Dette sammenfaller med dommen fra tingretten.

– Saken er veldig alvorlig, sa han i retten.

Aktor understreker at hendelsen er åtte år gammel, og at tiltalte ikke kan bebreides for dette tidsforløpet. I tillegg legges medieomtalen gjennom disse årene til grunn for straffeutmålingen i påstanden.

Morens forsvarer, Thomas Randby, mener aktors påstand er altfor streng.

Dømt i tingretten

Moren ble i Tønsberg tingrett dømt til to år og seks måneders fengsel, hvorav fire måneder ubetinget. Hun anket selv til lagmannsretten.

Christoffers stefar soner en dom på åtte års fengsel for å ha forårsaket guttens død. Under sin prosedyre sa Egelie at tiltalte måtte forstå at stefaren var voldelig mot Christoffer.

– Uenighet

Randby skal nå i gang med sin prosedyre og vil ventelig gå mot aktors tolkning av det juridiske. Han kommer til å be om full frifinnelse.

– I straffesaker er det ikke vanlig at det er uenighet om det juridiske. Det er det i denne saken, og det er med på å gjøre den veldig spesiell, sier Randby.

Det er derfor både aktor og forsvarer regner med at saken ender på bordet til Høyesterett.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Christoffer Gjerstad Kihle

Christoffer Gjerstad Kihle døde åtte år gammel.

Foto: Petter Melsom / NRK

– Må dømmes

Aktor vektla i sin prosedyre blant annet at Christoffers mor har sagt at det var hun som for det meste dusjet og stelte sønnen og at hun på bestemte tidspunkt ikke har sett skader. Han sa at skader som gutten hadde, var noe hun helt åpenbart måtte ha sett da hun stelte han.

Han mener at moren må dømmes for ikke å ha innsett at skader, som stefaren har påført Christoffer, førte til at han døde.

– Dette kunne hun ha sett. Hun kunne innsett at stefaren ville utøve vold mot gutten, men har holdt seg passiv til det, sa Egelie.

Tiltalte erklærte seg ikke skyldig da ankesaken startet for to uker siden. Hun sa hun aldri har sett vold i hjemmet der hun, Christoffer og stefaren bodde.

La ned påstand om erstatning

Bistandsadvokaten til Christoffers biologiske far, Knut Gunnar Brindem, nedla påstand om at Christoffers mor dømmes til å betale en erstatning begrenset oppad til 350 000 kroner og at hun dømmes solidarisk med sin mann til en oppreisning på 75 000 kroner til Christoffers far.

Dette beløpet ble Christoffers stefar dømt til i lagmannsretten, men nå er det påstand om at hans kone er solidarisk ansvarlig for å betale dette.

NRK følger rettssaken.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark