Avviser behandlingsfeil

Pasientskadenemda avviser at drammensmannen Eivind Markhus ble feilbehandla etter at han ble lam etter flåttbitt. Det kom frem under første dag av erstatningsrettssaken i dag.

Flått
Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

Eivind Markhus mener at feilbehandling og feildiagnose gjør at han i dag er fullstendig lamma og totalt avhengig av andre for å klare seg. Men dette avviser pasientskadenemda. I dag starta erstatningssaken, som i følge Markhus advokat Edmund Asbøll er en viktig prinsippsak, i Oslo tingrett.

 - Spørsmålet er jo om man i Norge og i norske domsstoler utelukkende skal henvise til de vurderinger som er gjort i Norge, eller om man også skal være åpen for vurderinger som er gjort av ledende medisinere i utlandet, sier Asbøll.

Eivind Markus går nå til sak mot staten. 42-åringen, som nå er fullstendig avhengig av andre for å klare seg, mener han havna i rullestol på grunn av feil diagnose og gal behandling.

Fikk ikke ønsket behandling

Det var på en Englandstur for sju år siden Eivind ble bitt av en flått. Bare en måned seinere begynte Eivind å merke at kroppen ikke fungerte som den skulle, og helsetilstanden blei verre og verre. Eivind var sikker på at dette hadde noe med flåttbitet å gjøre, og lette etter informasjon om borrelia. Han kjente seg raskt igjen i mange av symptomene og la fram for legene det han hadde funnet. Men de norske testene klarte ikke å påvise borreliainfeksjon, dermed fikk ikke Eivind den antibiotikakuren han ville ha. To år senere reiste Eivind og kona til USA på egen regning, der de fikk stadfesta det de hadde trodd hele tida. Legene fant en aktiv borreliainfeksjon.

Eivind Markhus og kona Lene Markhus
Foto: Espen Øyer / NRK

- Vil bety mye for mange å vinne

Markhus advokat Edmund Asbøll er optimistisk med tanke på utfallet i saken, selvom de har en sterk motstander.

- Vi vet vi har utfordret svært sterke krefter her. Det er jo de ledende sykehus i Norge som er motparter. Men det vil være en stor seier for Markhus dersom han vinner. For dette berører flere ettersom svært mange blir bitt av flått både i Norge og i utlandet.

Asbøll påpeker at det er mange tragiske eksempler på folk som blir svært syke grunnet flott, og at det derfor er viktig at Markus vinner saken.

- Hvis det er riktig at man kan behandle dette med store mengder antibiotika på et tidlig stadium, slik som anføres fra amerikansk hold, så har det stor betydning for mange mennesker.

Pasientnemda står på sitt

Men pasientskadenemda avviser at Markhus ble feilbehandla i Norge.

- Vi fastholder at pasientskadenedmas vedtak er korrekt, og at det ikke er grunnlag for erstatning i denne saken. Vi har ikke medisinske holdepunkter for at det er gjort noe feilbehandling, sier seksjonsleder i pasientskadenemda og advokat Felix Lous.

Lous mener også at det ikke foreligger noen årsakssammenheng mellom sykehusets behandling og pasientens tilstand i dag.

Han setter dessuten spørsmålstegn ved kvaliteten ved det som er gjort i USA.

- Jeg har vist til medisinsk sakyndige som påpeker klare svakheter ved behandlingen og utredningen som er foreskrevet i USA.

- Flere vitner

Markhus advokat Edmund Asbøll mener poenget i saken er at de stiller med to utenlandske medisinere som har et helt annet syn enn det som er gjort gjeldene fra pasientskadenemdas side, og at det forsterker deres sak.

- Vi har en sterk sak. Vi har både norske og utenlandske medisinere som støtter vår sak.

Flåttspesialist spent på utfallet

Fordi flått kun er utbredt i deler av landet, tror spesialist på flått ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Reidar Mehl, at mange av legene i landet ikke har god nok kompetanse.

- Det er en vanskelig sykdom som krever rikelig med erfaring for å kunne hanskes med. Og jeg har sett mange mennesker rundt i landet som har hatt feil diagnose lenge, sier Mehl.

Spesialisten mener at det mangler ekspertise på området. Han tror også leger i mange tilfeller er for forsiktige med å skrive ut antibiotika. Nå er han spent på hva utfallet i saken blir.

- Jeg er veldig spent fordi vi har hatt en lignende sak før.

Det er satt av tre dager til denne saken.