Hopp til innhold

Har satt endelig punktum for «snobbejakt»

Det blir slutt på det motstanderne kaller for «snobbejakt» etter at regjeringen sier sitt endelige nei til utsetting av tusenvis av tamme ender til jakt. Beskjeden gleder dem som er imot slik type jakt.

ender

ENDELIG SLUTT: Det blir ikke gitt tillatelse til å sette ut flere tamender for jakt, har Klima- og miljødepartementet bestemt.

Foto: Robert Hansen / NRK

Etter å ha tillatt jaktformen i noen år, kom Miljødirektoratet i desember i fjor frem til at den ikke lenger hadde livets rett. Direktoratet sa da nei til mer import og utsetting av tamme stokkender for jakt i skogene til store, norske godseiere.

Ny kunnskap

Senest i fjor vår ga det samme direktoratet Løvenskiold-Fossum Skog i Skien tillatelse til å sette ut 8000 svenske stokkender til kommersiell jakt i Telemark. Endene ble foret opp gjennom sommeren, og jaktet på av betalende gjester på høsten.

Etter at NRK hadde flere saker om jakten reagerte Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter. De mente at endene i denne «snobbejakten» ble plaffet ned for moro skyld, og kastet i søppelsekker. De klaget til Miljødirektoratet, som da stanset jakten «basert på ny kunnskap».

Norske skogeieres organisasjon, Norskog, klaget på denne avgjørelsen, og etter ny behandling i direktoratet har Klima- og miljødepartementet (KLD) denne uken kommet med en endelig avgjørelse.

– Utsetting av stokkender for jaktformål gir risiko for negative konsekvenser for biologisk mangfold, Miljømyndighetene kan derfor ikke gi tillatelse til en slik utsetting, sier statssekretær Atle Hamar til NRK.

KLD følger direktoratets anbefaling, og «snobbejakten» forblir dermed historie.

Etterlyser fakta

– Vi er skuffet over avgjørelsen. Departementet har lagt vekt på Vitenskapskomiteens rapport, som i stor grad er basert på antagelser og forventninger – det er veldig lite fakta. Vi ønsker oss et vedtak på et faglig godt dokumentert grunnlag, sier Arne Rørå, administrerende direktør i Norskog.

KLD opplyser i sin begrunnelse at de negative økologiske effektene kan blant annet være økt konkurranse om mat, både mellom ville og tamme ender, og mellom utsatte ender og andre dyr med lignende kosthold, samt og genetiske konsekvenser for ville stokkender.

– Jeg skjønner motargumentene, og det er en krevende sak. Og nettopp derfor ønsker vi oss et mer grundig vitenskapelig arbeid, sier Rørå.

Underholdningsjakt

Noah-leder Siri Martinsen er, ikke uventet, glad for avgjørelsen. Alt blir feil med en slik sak, mener hun.

Siri Martinsen, NOAH

Leder for Noah, Siri Martinsen, er glad over at det blir slutt på slik type jakt.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er en manipulering av naturen som er veldig usunn for flere nivåer, samtidig som det er store lidelser, sier Martinsen.

– Det er mange faglige grunner til å stoppe dette, sier hun og lister opp:

  • Det biologiske mangfoldet for de ville endene kan bli dårligere rustet genetisk ved å få blandet inn gener fra de tamme endene.
  • Dyrevelferden for de endene som settes ut for underholdningsjakt.

– Det å oppdrette tamdyr for å sette dem ut som levende målskiver, er under all kritikk. Det bryter med dyrevelferdsloven og hører ikke etisk hjemme noen steder.