Avviklet sju dyrehold i 2017

Mattilsynet avviklet sju dyrehold i Vestfold i fjor. Fire av dem fikk også forbud mot å ha dyr videre. Sakene gjaldt både produksjonsdyr, storfe og svin, og kjæledyr som hund og katt. – Alle sakene er alvorlige. De tre sakene som gjaldt produksjonsdyr, gjaldt mange dyr som har lidd over tid, sier Kjersti Søli, avdelingssjef i Mattilsynet Vestfold. De mottok 474 bekymringsmeldinger i 2017.